Kinh tế

Quế Phong xây dựng mô hình du lịch cộng đồng điểm Cọ Muồng

10:40, 13/10/2021
Thực hiện Nghị quyết 07 Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An về hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, huyện Quế Phong đã được chọn 3 hộ gia đình có nhà sàn, không gian rộng và điều kiện ngoại cảnh phù hợp để thí điểm làm du lịch cộng đồng tại bản Cọ Muồng, xã Châu Kim. 
Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng điểm Cọ Muồng.

Theo đó, thôn bản sẽ được hỗ trợ 55 triệu đồng để xây dựng cổng, đường hoa, đường điện và cảnh quan. 3 hộ tham gia đề án sẽ được hỗ trợ mỗi hộ 100 triệu đồng để xây dựng theo 3 chủ đề khác nhau.

Không gian mở để du khách trải nghiệm văn hoá của địa phương.

Một số Homestay hỗ trợ xây dựng không gian mở, phục dựng văn hóa dân ca, dân vũ, sinh hoạt, ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái… Lực lượng lao động trong bản hỗ trợ cùng các hộ tham gia phục vụ khách tham quan trải nghiệm.

Không gian mở để du khách trải nghiệm văn hoá của địa phương.

Bên cạnh đó, đến với điểm du lịch cộng đồng bản Cọ Muồng, du khách sẽ được trải nghiệm thêm một số hoạt động lao động sản xuất khác của đồng bào dân tộc Thái ở Quế Phong như: cấy lúa, gặt lúa, lấy củi, tắm suối,…

Vân Thanh - Nguyễn Việt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện