Kinh tế

Công ty Thủy điện Bản Vẽ sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05 về xây dựng văn hóa doanh nghiệp

10:36, 19/04/2022
Sáng 19/4, Đảng ủy Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05 - NQ/ĐUK, ngày 20/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”.

Xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập là vấn đề rất quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế. Văn hóa doanh nghiệp được xem là loại tài sản vô hình và chính tài sản này quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Ý thức được tầm quan trọng đó, Đảng ủy Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã hết sức quan tâm; định hướng và chỉ đạo sát sao việc xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, phù hợp với đơn vị, phù hợp với bối cảnh thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế. 

Toàn cảnh hội nghị.

Để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, Đảng ủy Công ty Thủy điện Bản Vẽ luôn coi trọng xây dựng nguồn nhân lực vừa có tâm vừa có tài. Đặc biệt, luôn có ý thức thượng tôn pháp luật, tự hào dân tộc, tôn vinh lịch sử, gắn bó với ngành; có ý chí phấn đấu, trau dồi chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Nguồn nhân lực đó được coi là trung tâm, mục tiêu, động lực chính để phát triển và theo kịp tốc độ chung của cuộc cách mạng 4.0.

Ông Trần Quang Hoà, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Những năm qua, Công ty Thủy điện Bản Vẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trên các lĩnh vực trong SXKD như: dịch bệnh, thiên tai, tình hình thuỷ văn lưu vực hồ Thuỷ điện Bản Vẽ diễn biến phức tạp, lưu lượng nước về bình quân thấp. 

Ông Tạ Hữu Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ phát biểu tại hội nghị.

Vượt qua khó khăn, với những định hướng đúng đắn và sự đoàn kết nhất trí trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh gắn chặt với phát triển văn hóa doanh nghiệp, Công ty đã phát huy mạnh mẽ vai trò của văn hóa, vai trò nhân tố con người, phát huy sức mạnh nội sinh. Kết quả, 5 năm liền đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đáng ghi nhận, Công ty đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, nhà nước và đơn vị cấp trên trao tặng.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện