Kinh tế

 Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) đón bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020

15:54, 01/09/2022
Sáng 1/9/, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.
Quang cảnh buổi lễ công bố.

Trong giai đoạn 2010 - 2020, Quỳnh Tân đã huy động nguồn lực xây dựng NTM được hơn 482 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp tiền mặt, hiến tặng xây dựng công trình và chi phí nâng cấp nhà ở hơn 366 tỷ đồng. Địa phương đã hoàn thành được 12,5 km đường trục xã và liên xã đạt 100%, Hiện Quỳnh Tân có 16/16 thôn có nhà văn hóa, với đủ bộ lễ nghi khánh tiết và các công trình phụ trợ khác; 100% thôn đều có khu thể thao, với diện tích bình quân từ 800 – 1.500 m2 trở lên/ sân. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn gần 7.500 người, chiếm tỷ lệ 94% trong tổng số lao động trong độ tuổi của toàn xã; tỷ lệ hộ nghèo của xã trong năm 2020 xuống còn 1,94%, giảm 14,3% so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người đạt 38,81 triệu đồng, tăng 22,57 triệu đồng so với năm 2010. Bằng sự phấn đấu tích cực nên năm 2020 xã Quỳnh Tân được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Quỳnh Tân và trao 500 triệu đồng cho xã xây dựng công trình phúc lợi.

Thời gian tiếp theo, Quỳnh Tân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; cần huy động lồng ghép các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí; tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh hợp tác liên doanh liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm và xây dựng phát triển nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả; cần bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương; chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường luôn sáng – xanh – sạch – đẹp...

 
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Tại buổi lễ, cán bộ và Nhân dân xã Quỳnh Tân đã được trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và trao 500 triệu đồng xây dựng công trình phúc lợi trong thời gian tới.

 
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân và UBND huyện Quỳnh Lưu tặng giấy khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân; UBND xã Quỳnh Tân cũng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Hồng Diện

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện