Kinh tế

Phê duyệt Kế hoạch diện tích công trình thủy lợi tưới, tiêu, cấp nước năm 2023

12:04, 05/02/2023
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 259 về việc phê duyệt Kế hoạch diện tích công trình thủy lợi tưới, tiêu, cấp nước năm 2023.

Theo quyết định, tổng diện tích công trình thủy lợi tưới, tiêu, cấp nước kế hoạch năm 2023 (không bao gồm diện tích tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị) trên 237.700 ha. Trong đó, diện tích trồng lúa 165.600ha; Rau, màu mạ, cây ăn quả hơn 16.000ha; Cấp nước tạo nguồn trên 34.000ha; Cấp nước nuôi trồng thủy sản trên 6.850ha; Cấp nước làm muối hơn 574 ha; Vụ Đông trên 14.470ha. Tổng diện tích tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị qua hệ thống công trình của các Công ty TNHH Thủy lợi kế hoạch năm 2023 trên 52.770ha.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch diện tích được duyệt đảm bảo hiệu quả và đúng quy định; Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, các cơ quan liên quan tổ chức lập dự toán hỗ trợ kính phí, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện