Kinh tế

Bộ Công thương triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt

18:37, 08/09/2023
Chiều 8/9, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc triển khai Quy hoạch hạ tầng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2012-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Tại điểm cầu Nghệ An.

Ngày 18/7/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 861 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu đưa ra là phát triển hệ thống hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia bao gồm dự trữ chiến lược, dự trữ sản xuất, dự trữ thương mại, vận tải, lưu thông phân phối, đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, môi trường, đảm bảo dự trữ, cung ứng đầy đủ, an toàn, liên tục cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng.

Tại điểm cầu Hà Nội.

Về định hướng phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia trong giai đoạn này được tập trung vào xây dựng hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu phân bố tương ứng với nhu cầu sản xuất và tiêu thụ xăng dầu của các vùng, địa phương, đảm bảo nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả. 

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại hội nghị.

Đối với tỉnh Nghệ An, hiện nay có 660 cửa hàng bán lẻ xăng đang hoạt động, gần 900 cửa hàng bán lẻ khí ga và 6 kho xăng dầu với tổng dung tích hơn 175 nghìn m3. Theo nhận định, hệ thống hạ tầng kho dự trữ dầu khí, khí đốt và mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cơ sở kinh doanh ga của tỉnh Nghệ An cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, dự trữ theo quy định. Trong xu thế phát triển chung, tỉnh Nghệ An sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 861 của Thủ tướng về Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

                                                               Nguyễn Nam- Hồng Phong
 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện