Mới nhất

Dừng cách ly y tế trên địa bàn xã Quỳnh Giang, xã Quỳnh Văn - Quỳnh Lưu

08:38, 12/08/2021
Ngày 11/8, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 2913/QĐ-UBND về việc dừng cách ly y tế trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Theo đó, dừng thiết lập vùng cách ly y tế theo Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19" đối với khu vực thôn 4,5,6, xã Quỳnh Giang và thôn 2, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ 19h00 ngày 11/8/20021.

 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện