Mới nhất

Bất cập trong thực hiện Quy định 213 của Bộ Chính trị

10:15, 24/11/2023

Ngày 2 tháng 1 năm 2020, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 213 (QĐ/TW), thay thế Quy định số 76 (QĐ/TW) ngày 15/6/2000 “về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Sau gần 4 năm thực hiện, bên cạnh những mặt tốt, hiệu quả cần phát huy cũng bộ lộ những hạn chế, bất cập đòi hỏi mỗi một đảng viên, các cấp uỷ đảng cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác và thực chất trong tổ chức thực hiện. Câu chuyện thực tế tại các chi bộ.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện