Multimedia

Infographic: Bộ Công an đề xuất bổ sung 4 đối tượng cảnh vệ

15:02, 11/12/2022
Mới đây, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung 4 đối tượng cảnh vệ, trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ năm 2017, gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện