Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

10:26, 30/01/2023
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân như những đợt sóng lớn đánh thẳng vào ý chí, sự kiên trì của chính giới và quân sự Mỹ trong mục tiêu theo đuổi chiến tranh xâm lược Việt Nam.
 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện