Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ CHQS tỉnh hoàn thành nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

07:43, 04/03/2019
Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2019, trong thời gian 3 ngày (1-3/3), Bộ CHQS Nghệ An vừa thực hiện thành công nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì, chỉ huy đơn vị luyện tập.

Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra quá trình luyện tập của Bộ CHQS tỉnh có Đại tá Nguyễn Phương Hòa - Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 và đoàn công tác các cơ quan Quân khu.

Thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2019 đã được Quân khu phê duyệt, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành huấn luyện nguyên tắc, đặc trưng, hành động của cơ quan, phân đội, địa phương trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Đảng ủy quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao, tham mưu chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng
Đảng ủy quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao, tham mưu chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thực hành các nội dung như: phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm tình hình địa bàn tỉnh, nắm âm mưu thủ đoạn chống phá của địch; tổ chức hội ý chỉ huy, triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tổ chức Hội nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh lãnh đạo chuyển Lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; tham mưu cho cấp ủy - chính quyền chuyển địa phương chuyển vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và trạng thái thời chiến; Tổ chức chỉ huy cán bộ, chiến sỹ hành quân ra khu sơ tán bí mật, thực hiện công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành xử trí các tình huống xảy ra.

 

Thực hành nội dung phổ biến, quán triệt mệnh lệnh chuyển trạng thái SSCĐ và triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị
Thực hành nội dung phổ biến, quán triệt mệnh lệnh chuyển trạng thái SSCĐ và triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị
Thực hành hành quân di chuyển làm nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ.
Thực hành hành quân di chuyển làm nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ.
Đơn vị hành quân qua nhiều địa bàn các địa phương trong tỉnh.
Đơn vị hành quân qua nhiều địa bàn các địa phương trong tỉnh.

Sau 3 ngày thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành tốt nội dung luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; vận hành đúng cơ chế, liên hệ vận dụng sát thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh hiện nay; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong diễn tập; bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị…

Hạ đạt mệnh lệnh hành quân thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ.
Hạ đạt mệnh lệnh hành quân thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ.
Thực hành luyện tập xử trí các tình huống trong chuyển trạng thái SSCĐ tại sở chỉ huy sơ tán
Thực hành luyện tập xử trí các tình huống trong chuyển trạng thái SSCĐ tại sở chỉ huy sơ tán.
Đại tá Trần Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ của Bộ CHQS tỉnh
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ của Bộ CHQS tỉnh.

Qua thực hiện nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đã góp phần nâng cao năng lực, kinh nghiệm và khả năng cơ động, hiệp đồng tác chiến, sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An, nằm trong thế trận chiến tranh nhân dân của Quân khu và cả nước.        

Theo dõi cơ quan Bộ CHQS tỉnh và kiểm tra thực tế tại một số huyện, thị thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Đại tá Nguyễn Phương Hòa - Phó tham mưu trưởng Quân khu ghi nhận Cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thị, thành, nhà trường, trung đoàn, 2 đảo đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2019.

Đại tá Nguyễn Phương Hòa - Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 nhấn mạnh một số vấn đề chính Bộ CHQS tỉnh cần lưu ý thời gian tới.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Đại tá Nguyễn Phương Hòa nhấn mạnh một số vấn đề chính Bộ CHQS tỉnh cần lưu ý thời gian tới: Quán triệt và vận dụng các chỉ thị mới của Bộ Quốc phòng, Quân khu đối về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; Tiếp tục nắm chắc đặc thù, chức năng nhiệm vụ của cơ quan quân sự địa phương có vai trò quan trọng trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu nói riêng và trong thực hành tác chiến phòng thủ nói chung; Chú ý đảm bảo phân công cán bộ phụ trách, nội dung phương thức giáo dục chính trị, đảm bảo nơi ăn ở, đảm bảo vũ khí trang bị, nội dung huấn luyện...cụ thể khi mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chủ lực của Bộ, Quân khu và lực lượng dân quân tự vệ tại các địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Phong Quang – Trọng Kiên