Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Anh Sơn: Ra mắt Đội xung kích tình nguyện đảm bảo ANTT vùng biên

09:53, 11/04/2019
Xã Phúc Sơn, Anh Sơn vừa ra mắt đội  xung kích tình nguyện  đảm bảo  ANTT  giữ yên vùng biên. Đây cũng là mô hình đầu tiên được Công An  tỉnh Nghệ An chọn làm điểm để trên cơ sở đó nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới. 

 

Quang cảnh lễ ra mắt.
Quang cảnh lễ ra mắt.

Phúc Sơn là địa phương duy nhất của huyện Anh Sơn có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào với 7,2 km đường biên. Xã có diện tích là 14.500 km, chiếm ¼ diện tích toàn huyện; dân số đông có cả đồng bào dân tộc và giáo dân, có 25 thôn bản; 2 con sông chảy qua trên địa bàn, có QL7 chạy qua... Với địa hình phức tạp đó, địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo ANTT.

Đại diện Đội xung kích tình nguyện đảm bảo ANTT  giữ yên vùng biên xã Phúc Sơn ký cam kết thực hiện các nội dung hoạt động của Đội.

Đội  xung kích tình nguyện đảm bảo ANTT  giữ yên vùng biên xã Phúc Sơn gồm 19 thành viên là các đồng chí trong tổ chức Đoàn thanh niên, Ban công An xã và  Đồn biên phòng Phúc Sơn. Đội có nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân  thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; giáo dục đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh  giác trước các âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; tích cực làm tốt công tác tự phòng, tự quản, phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đội xung kích tình nguyện đảm bảo ANTT  giữ yên vùng biên xã Phúc Sơn ra mắt tại buổi lễ .

Tại buổi lễ ra mắt Đội xung kích tình nguyện đã ký cam kết với cấp ủy, chính quyền và đoàn thanh niên các cấp của Huyện về thực hiện các nội dung hoạt động của Đội.
Thanh Mai