Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ CHQS tỉnh: Quán triệt Nghị quyết số 35 và Kết luận số 38 của Bộ Chính trị

15:13, 09/04/2019
Chiều nay (9/4/2019), tại thành phố Vinh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai một số Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Quân ủy trung ương. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điếm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lí của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”; Kết luận số 44-KL/TW của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban bí thư Khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 111- KL/QUTW của Thường vụ Quân ủy trung ương về “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân độ giai đoạn mới”.

Thượng tá Thái Đức Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị
Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Trên cơ sở các nội dung được học tập, quán triệt tại hội nghị; các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy Quân sự tỉnh cần liên hệ so sánh sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và địa phương; từ đó tổ chức thực hiện bằng các chương trình hành động, nội dung giải pháp linh hoạt, sáng tạo, thiết thực; phấn đấu đưa nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Quân ủy trung ương đi vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương nơi đóng quân…”.
Trong đó, để thực hiện tốt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điếm sai trái, thù địch trong tình hình mới”,  Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo 94, “Lực lượng 47” các cơ quan, đơn vị cần tích cực phối hợp với Ban chỉ đạo 94 các huyện, thị, thành nơi đóng quân để nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” trong tình hình mới hiện nay.

Phong Quang – Hoàng Anh