Quốc phòng

Hiệu quả thiết thực từ mô hình "3 Tìm" ở Tiểu đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu 4

16:18, 23/04/2020
Đến Tiểu đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu 4 công tác, tôi thật sự ấn tượng với tấm bảng pano có nền màu xanh nước biển với khẩu hiệu “Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Tiểu đoàn 5 thực hiện “3 Tìm”: "Tìm việc mà làm - Tìm sai mà sửa - Tìm hay mà học”. Thấy tôi tò mò, Thượng tá Nguyễn Thanh Tĩnh - Chính trị viên Tiểu đoàn 5, chia sẻ: “Mô hình “3 Tìm” do đơn vị phát động, triển khai thực hiện từ năm 2016 được cán bộ, học viên, nhân viên hăng hái tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực”.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Tĩnh cho biết, những năm trước, quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ, học viên, nhân viên Tiểu đoàn 5 còn một số hạn chế như: Chấp hành nề nếp, chế độ có đồng chí chưa nghiêm, còn có hiện tượng hút thốc lá, canh gác sai tác phong…, tuy nhiên, những hạn chế, khuyết điểm đó chậm được khắc phục. Trước thực trạng đó, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã phát động mô hình “3 Tìm”: "Tìm việc mà làm - Tìm sai mà sửa - Tìm hay mà học”. Mô hình xác định, cán bộ, học viên, nhân viên trong đơn vị phải tranh thủ mọi thời gian học tập, rèn luyện và làm việc; phát huy tinh thần tự giác trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động sáng tạo, hiến kế để xây dựng đơn vị; thường xuyên tự soi, tự sửa, phát huy tính đấu tranh tự phê bình và phê bình, thấy sai phải sửa ngay. Trong công tác luôn tìm cái hay, cái mới để học hỏi, cầu tiến bộ, không dấu giếm khuyết điểm; thấy tốt phải ủng hộ, đấu tranh, loại bỏ cái xấu, đoàn kết, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…

Mô hình được treo trang trọng ngay cổng ra vào doanh trại để cán bộ, học viên dễ quan sát và thực hiện hiệu quả. 

Sau khi phát động, mô hình được cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng. Đơn cử như: Thượng úy QNCN Phạm Công Ngạn, Nhân viên Quân lực Tiểu đoàn, vốn nghiện thuốc lá nặng, nhưng từ khi thực hiện mô hình “tìm hay mà học, tìm sai mà sửa” và được đồng chí, đồng đội góp ý nên dần dần đồng chí đã bỏ hẳn việc hút thuốc lá. Đồng thời đồng chí tích cực tìm tòi hỏi học, nghiên cứu ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thiết thực, áp dụng hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Đơn cử như, các đại đội điều thi đua xây dựng nhiều công trình thanh niên, bồn hoa cây cảnh. Hay như Đại úy Nguyễn Hoàng Quân, Đại đội trưởng, Đại đội 3 đã tìm tòi, nghiên cứu làm 3 sáng kiến, cải tiến có giá trị….
Để đưa mô hình đi vào cuộc sống một cách thiết thực, bền vững, hiệu quả, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện chặt chẽ, cụ thể cho từng tập thể và cá nhân. Theo đó, trong tất cả Nghị quyết lãnh đạo hàng tháng của các cấp ủy Đảng đều có mục đánh giá việc thực hiện mô hình của từng cá nhân và đơn vị. Mỗi cá nhân đều có bản cam kết, phấn đấu thực hiện, hàng tháng báo cáo với chi ủy, chi bộ những việc làm được, hiệu quả như thế nào? Cá nhân sai sót cái gì, nguyên nhân, biện pháp khắc phục như thế nào? Học được cái mới gì?... Từ đó, chi ủy, chi bộ nắm, đánh giá và định hướng việc thực hiện thời gian tiếp theo.

“Từ khi thực hiện mô hình, phong trào thi đua của đơn vị sôi nổi hẳn lên, ai cũng tự giác, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, những hạn chế, tồn tại dần được khắc phục”- Đại úy Võ Bá Lam, Chính trị viên, Đại đội 13 trao đổi.

Cán bộ, học viên tích cực chăm sóc vườn hoa cây cảnh đơn vị.

Từ khi mô hình “3 Tìm” lan tỏa vào đời sống bộ đội, Tiểu đoàn 5 đã từng bước khắc phục được những hạn chế, yếu kém, phát huy nhân tố tích cực trong xây dựng đơn vị. Từ năm 2016 đến nay, đơn vị huy động được gần 5.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng cảnh quan môi trường; có hơn 40 lượt cá nhân tự nhận khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa; gần 100 sáng kiến, cải tiến, mô hình mới ra đời…

“Thực hiện mô hình “3 Tìm” ở Tiểu đoàn 5 có ý nghĩa thiết thực trong khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Từ một đơn vị chưa thực sự vững mạnh toàn diện, đến nay, Tiểu đoàn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của Nhà trường. Năm 2018, 2019, Tiểu đoàn đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Hiện nay mô hình đã được nhân rộng hiệu quả trong toàn trường, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”- Đại tá Dương Công Thuân, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 4 nhấn mạnh.

Hoàng Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện