TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cục Hậu Cần Quân khu 4: Bồi dưỡng công tác giáo dục và công tác tuyên truyền trên mạng xã hội

11:08, 25/05/2020
Sáng ngày 25/5, Cục Hậu cần Quân khu 4 tiến hành Hội nghị bồi dưỡng nâng công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật và công tác tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội. 

Tại hội nghị các đại biểu xem giảng dạy mẫu một số bài trong nội dung giáo dục chính trị cơ bản và hướng dẫn tuyên truyền trên mạng xã hội như Facbook, zalo. Các ý kiến thảo luật đã đánh giá cao những kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan các cấp trong việc quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng… Về tăng cường công tác giáo dục chính trị, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong các hoạt động.

Toàn cảnh Hội nghị.

Các đại biểu thống nhất cao công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, công tác tuyên truyền thời gian qua của Cục Hậu cần đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong huấn luyện, rèn luyện và công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thời gian tới, Cục Hậu cần Quân khu 4 xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án: “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm