Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

LLVT Nghệ An phát huy sức mạnh tổng hợp trên mặt trận phòng, chống “Diễn biến hoà bình”

15:37, 23/11/2020
Sáng 23/11, Ban chỉ đạo 35 Đảng uỷ Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm sau 1 năm thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trong tình hình mới”. 

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh – Trưởng ban Chỉ đạo 35 chủ trì hội nghị. 

Toàn cảnh hội nghị.

Sau 1 năm đi vào hoạt động tích cực, Ban chỉ đạo 35 Đảng uỷ Quân sự tỉnh Nghệ An đã triển khai, thực hiện nhiều nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, của các phần tử phản động, một số chức sắc tôn giáo cực đoan trên địa bàn, cơ hội chính trị trong và ngoài nước trên lĩnh vực lý luận, chính trị, tư tưởng – văn hoá và văn học, nghệ thuật với nhiều hình thức. Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt trên mọi phương tiện thông tin đại chúng như báo viết, internet, truyền hình và các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Youtube… trong đó nổi bật là công tác đấu tranh trên không gian mạng, các fanpage của Lực lượng 47 - Bộ CHQS tỉnh. 

Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp xoay quanh một số nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh và phát huy vai trò của cấp uỷ đảng, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức lực lượng, phương tiện trong công tác phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trong tình hình mới”; Công tác nâng cao chất lượng hoạt động có chiều sâu của Lực lượng 47 tại các đơn vị, cơ sở… 

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh – Trưởng ban Chỉ đạo 35 phát biểu kết luận hội nghị. 

Kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh – Trưởng ban Chỉ đạo 35 nhấn mạnh thêm một số nội dung: Công tác nắm bắt tình hình địa phương, đơn vị cơ sở và việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo 35; Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng từ cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đến mọi người dân trên địa bàn. Quan tâm hơn nữa đến kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban chỉ đạo 35 các cấp trong LLVT tỉnh và tăng cường về nhân lực cũng như hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin. Đẩy mạnh công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trong tình hình mới”.

Hoàng Anh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm