Pháp luật

UBND tỉnh thông báo về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

15:32, 28/12/2020
UBND tỉnh vừa có công văn số 6786 về việc thông báo, đăng tải thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thực hiện quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Căn cứ Quyết định số 3660/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 4560/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tiền đặt trước cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

Quỳ Hợp là địa phương có số lượng mỏ đá nhiều nhất tỉnh Nghệ An. (Tư liệu)

Theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 21/01/202, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Đài Phát Thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An đăng tải các nội dung thông tin kèm văn bản này, cụ thể như sau: 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An đăng tải thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản liên tục trong 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản này. 

- Đài Phát Thanh và Truyền hình Nghệ An đăng tải thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản ít nhất 02 lần (mỗi lần cách nhau 03 ngày) trên chương trình phát sóng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Nghệ An. 

Báo Nghệ An đăng tải thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản ít nhất 02 lần trên mỗi số báo giấy phát hành kế tiếp nhau, kể từ ngày nhận được văn bản này. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát Thanh và Truyền hình Nghệ An và Báo Nghệ An quan tâm, giải quyết.

 

 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện