Pháp luật

Rút kinh nghiệm công tác quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn Quân đội

11:04, 09/07/2021
Sáng 9/7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn quân đội. Hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tuyến với 21 điểm cầu trong toàn LLVT tỉnh.

Thời gian qua Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp uỷ chỉ huy các cấp đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong quân đội góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Trong đó, chỉ huy các cơ quan đơn vị đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Tổ chức quán triệt sâu kỹ các văn bản pháp luật của Nhà nước, điều lệnh Quân đội, Chỉ thị, hướng dẫn của các cấp. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác quản lý bộ đội, duy trì nghiêm kỷ luật, chế độ nề nếp ngày tuần, lãnh đạo chỉ huy thường xuyên bám sát và gần gũi bộ đội, nắm chắc tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong điều kiện dịch bệnh bùng phát, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ, quân số phân tán nhưng chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã có nhiều biện pháp trong quản lý bảo đảm an toàn trong sẵn sàng chiến đấu, công tác, huấn luyện, lao động sản xuất, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng và an toàn giao thông; Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị nội bộ, đạt đơn vị dân vận tốt, 100% cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm kỷ luật khi quan hệ với Nhân dân; Thường xuyên duy trì nghiêm túc các chế độ bảo đàm an toàn trong huấn luyện, diễn tập. Vũ khí trang bị kỹ thuật được sửa chữa, bảo dưỡng theo định kỳ, các loại phương tiện được kiểm tra, kiểm định chặt chẽ, quản lý sử dụng đúng quy định. Tổ chức hưởng ứng tốt Cuộc vận động 50 góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn Quân đội…

Lực lượng kiểm soát quân sự xuất quân kiểm tra duy trì kỷ luật quân đội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được và các nguyên nhân hạn chế. Từ đó rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Đồng thời, luôn xác định đúng vị trí, vai trò, tác dụng của công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật và an toàn trong Quân đội. Thường xuyên quán triệt tốt các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về xây dựng cơ quan và quản lý kỷ luật. Duy trì nghiêm các chế độ quy định của đơn vị, coi việc thực hiện nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn Quân đội vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là yêu cầu cơ bản lâu dài trong xây dựng đơn vị. Kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ theo quy định, kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm pháp luật, kỷ luật; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì; gắn công tác xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với huấn luyện, chấp hành điều lệnh và rèn luyện kỷ luật.

Trọng Kiên – Hoàng Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện