Pháp luật

Chu Lập Cơ giúp sức Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB như thế nào?

12:02, 06/03/2024
Hành vi phạm tội của bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square) đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 9.116 tỉ đồng

 

Sáng nay, đại diện VKSND tiếp tục công bố cáo trạng có nội dung liên quan đến hành vi phạm tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" của các bị cáo đồng phạm với bị cáo Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ, quốc tịch Hồng Kông- Trung Quốc, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) là cổ đông chính (có 99,26% cổ phần), Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ vai trò quyết định cao nhất tại Công ty CP Times Square Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính của công ty ở đường  Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM). 

Năm 2012, để lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ xấu sau khi hợp nhất 3 ngân hàng thành Ngân hàng SCB (mới), bị cáo Trương Mỹ Lan đã trao đổi, thống nhất với Chu Lập Cơ và lãnh đạo Ngân hàng SCB về việc sử dụng tài sản Dự án Times Square (quyền sử dụng đất thuê và tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất thuê là Cao ốc phức hợp Văn phòng - Khách sạn - Căn hộ cao cấp - Trung tâm Thương Mại Times Square và quyền tài sản có liên quan) để đảm bảo cho các khoản vay. 

Thực hiện theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 10-12-2012, Quyết định số 13/QĐ-ĐHĐCĐ-QTTĐ ngày 10-12-2012 của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12-12-2012 của Công ty Times Square chấp thuận thế chấp tài sản của công ty bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân, tổ chức do Trương Mỹ Lan chỉ định.

 

Bị can Chu Lập Cơ tại tòa sáng 6-3.
Bị can Chu Lập Cơ tại tòa sáng 6-3.

Sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn "khống"; nhờ người đứng tên các khoản vay và ký "khống" hồ sơ, thủ tục vay vốn. 

Bằng phương thức này, từ tháng 12-2012 đến tháng 12-2014, Chu Lập Cơ đã giúp Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn "khống" để giải ngân số tiền vay tại Ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là hơn 29.441 tỉ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm. Toàn bộ số tiền vay vốn được sử dụng cho mục đích riêng của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập "khống", khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn để thu hồi gốc, lãi nên các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được, bị cáo Trương Mỹ Lan thuyết phục Chu Lập Cơ ký biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Times Square ngày 15-8-2017 tiếp tục sử dụng tài sản của Công ty Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng đang vạy vốn tại Ngân hàng SCB nhằm gia hạn nợ, tổng dư nợ được đảm bảo là hơn 35.541 tỉ đồng. 

Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Tính đến thời điểm ngày 17-10-2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ do bị cáo Chu Lập Cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản vay với dư nợ gốc là: hơn 19.552 tỉ đồng; nợ lãi: hơn 19.665 tỉ đồng; tổng cộng dư nợ là: hơn 39.217 tỉ đồng. 

Sau khi đối trừ giá trị tài sản bảo đảm của các khoản vay mà Chu Lập Cơ đã ký các tài liệu để họp thức thủ tục vay vốn nêu trên (theo kết quả định giá của Công ty Hoàng Quân tại thời điểm ngày 30-9-2022 được SCB chấp nhận có đủ pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro được phân bổ cho các khoản vay còn dư nợ nêu trên) là hơn 30.100 tỉ đồng, bị cáo Chu Lập Cơ đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 9.116 tỉ đồng.

Theo NLĐ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện