Podcast

Người đi bên lề

14:44, 05/07/2022
Trong chúng ta, liệu có bao nhiêu người biết, hiểu về thế giới những người đồng tính và chuyển giới? Mấy ai tin và chấp nhận rằng đang có sự tồn tại của họ? Xã hội đã thực sự cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ với họ hay vẫn còn cho rằng đó là một căn bệnh cần phải chữa trị, cần phải kiểm soát, triệt tiêu để nó không được tồn tại trong cuộc sống này? Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thế giới họ đã sống, đã chịu đựng, đã vươn lên và họ - những người đang phải đi bên lề xã hội đó khát khao điều gì?

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện