Quốc phòng

Sư đoàn 324 phát động thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”

10:26, 23/11/2021
Sáng 23/11/, Sư đoàn 324 đã chỉ đạo Trung đoàn 335 tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8/2/1952-8/2/2022). Đây là Lễ phát động được Sư đoàn 324 chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Sư đoàn. 
Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia Lễ phát động.

Theo đó, thời gian thực hiện đợt thi đua cao điểm từ ngày 1/12/2021 đến 8/2/2022 Đợt thi đua cao điểm tập trung thực hiện nhiều nội dung.  

Trong đó, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% các tổ chức đoàn làm tốt công tác tuyên truyền về lịch sử truyền thống; nâng cao nhận thức xây dựng bản lĩnh chính trị, lý tưởng đẹp, trách nhiệm cao, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các liên, chi đoàn ký kết giao ước thi đua.
Các liên chi đoàn, chi đoàn ký kết giao ước thi đua.

Xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tập trung vào huấn luyện giỏi; sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị. Xung kích hoàn thành tốt nhiệm vụ trực SSCĐ tăng cường dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tết Dương lịch 2022, 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích vào xây dựng doanh trại chính quy “sáng, xanh, sạch, đẹp”; 100% tổ chức Đoàn xung kích chuẩn bị đầy đủ hệ thống giáo án, sổ sách, mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện năm 2022; phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% hoàn thành tốt và xuất sắc.

Các khối duyệt đội ngũ tại Lễ phát động
Các khối duyệt đội ngũ tại Lễ phát động

Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị làm tốt công tác lựa chọn buồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đoàn viên; chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027; thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”; Phấn đấu 24/24 Chi đoàn, 3/3 Liên chi đoàn, Đoàn cơ sở có ít nhất một công trình thanh niên, một phần việc thiết thực. Mỗi đoàn viên phấn đấu làm nhiều việc tốt, hành động đẹp, cách làm hay hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Mạnh Hùng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện