Quốc phòng

Hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vật chất phòng chống dịch Covid-19 cho LLVT nước bạn Lào

18:20, 13/11/2021
Ngày 13/11, Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) tổ chức đoàn công tác tiến hành trao đổi tình hình công tác quản lý bảo vệ an ninh biên giới, công tác phòng chống dịch (PCD) Covid - 19 với lực lượng Công an, Biên phòng Đèn - Đín, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa - Phăn, CHDCND Lào.

Dịp này, được ủy quyền của UBND huyện Quế Phong, Đồn Biên phòng Tri Lễ tổ chức trao vật tư y tế hỗ trợ trị giá 9 triệu đồng cho Công an và Biên phòng Đèn - Đín.

 
Đoàn công tác hỗ trợ LTTP, vật chất PCD Covid - 19 cho Công an, Biên phòng nước bạn Lào.

Đồn Biên phòng Tri Lễ cũng hỗ trợ lương thực thực phẩm (LTTP), vật chất phòng chống dịch Covid -19 trị giá 4 triệu đồng; UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong hỗ trợ lương thực thực phẩm trị giá 2 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) và Trạm Công an Đèn - Đín, Trạm Biên phòng Đèn - Đín, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa - Phăn, nước bạn Lào trao đổi tình hình công tác bảo vệ biên giới, PCD Covid - 19.
Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) và Trạm Công an Đèn - Đín, Trạm Biên phòng Đèn - Đín, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa - Phăn, CHDCND Lào trao đổi tình hình công tác bảo vệ biên giới, PCD Covid - 19.

Quá trình trao đổi công tác, thông tin liên quan, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vật chất cho lực lượng vũ trang nước bạn Lào đã thực hiện đúng nguyên tắc đối ngoại, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid - 19./.

Hùng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện