Quốc phòng

Hưng Nguyên tổ chức bắn đạn thật cho lực lượng tự vệ năm 2022

22:32, 26/05/2022
Chiều 26/5, Ban CHQS huyện Hưng Nguyên tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng tự vệ. 

Tham gia bắn đạn thật có 62 đồng chí cán bộ, chiến sĩ tự vệ. Nội dung kiểm tra bắn bài 1 súng Tiểu liên AK 3 tư thế nằm, quỳ và đứng. Với tinh thần quyết tâm, bình tĩnh, tự tin bắn giỏi, cán bộ, chiến sĩ đã thực hành tốt các yếu lĩnh động tác. 

Hưng Nguyên tổ chức bắn đạn thật cho lực lượng tự vệ năm 2022.

Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 72% đạt khá giỏi.

Trung tâm VHTT-TT Hưng Nguyên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện