Quốc phòng

Quân khu 4: Khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

11:00, 09/05/2022
Sáng 9/5, Trường Quân sự Quân khu 4 tổ chức Lễ khai giảng khoá 10 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đồng chí cán bộ Quân đội thuộc đối tượng 2 trên địa bàn Quân khu. 
Các đại biểu dự lễ khai mạc.
Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Trong thời gian 5 ngày, các đồng chí các cán bộ thuộc đối tượng 2 sẽ được bồi dưỡng, hệ thống những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh, về dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.... Từ đó làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức thực hiện trên từng cương vị, chức trách được giao, phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Toàn cảnh lễ khai mạc.
Toàn cảnh lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu đã thông báo một số thông tin mang tính thời sự về tình hình thế giới, trong nước, biển Đông, sự chống phá của các thế lực phản động, thù địch và tình hình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu.

a
Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu tại lễ khai mạc.

Thiếu tướng Lê Tất Thắng yêu cầu Ban Giám hiệu Nhà trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan, đội ngũ giáo viên, phục vụ nêu cao trách nhiệm theo chức trách, nhiệm vụ được phân công; lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức thực hiện và bảo đảm mọi điều kiện để khóa học diễn ra thuận lợi, đúng thời gian, đảm bảo chất lượng nội dung, chương trình và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các đồng chí học viên cần tập trung cao độ để nắm vững những vấn đề cơ bản mang tính nguyên tắc, vận dụng sáng tạo kiến thức đã được học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trên từng địa phương, đơn vị và cương vị công tác.

Hoàng Thái

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện