Quốc phòng

Bộ Tư lệnh QK 4: Chấm thi doanh trại xanh, sạch, đẹp tại Ban CHQS huyện Đô Lương

16:52, 27/06/2022
Sáng 27/6, Ban Giám khảo Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” Ban Chỉ huy quân sự huyện, thị, thành Quân khu đã tiến hành chấm thi tại Ban CHQS huyện Đô Lương. 
Doanh trại Ban CHQS huyện Đô Lương.

Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp", Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã quán triệt, xây dựng Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch triển khai thực hiện chặt chẽ. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, cùng với sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương, công ty doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Bằng nỗ lực, trách nhiệm cao của cán bộ, nhân viên đơn vị, phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp" đã được quán triệt duy trì thường xuyên, chất lượng, có hiệu quả.

Phía trước mặt nhà làm việc Ban CHQS huyện Đô Lương được đặt các chậu hoa, cây cảnh, tạo khuôn viên sạch, đẹp.

Từ năm 2002 đến nay, Ban CHQ huyện đã huy động hơn 2.500 ngày công và khai thác tiềm năng sẵn có, phát huy tối đa các nguồn hỗ trợ từ địa phương và công ty, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, công sức của bộ đội để đưa vào xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp củng cố cơ sở vật chất và khuôn viên doanh trại số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Xen giữa các mảng bờ rào xanh mát, các Pano được lắp đặt, vừa tạo cảnh quan, vừa tuyên truyền cổ vũ bộ đội làm theo lời Bác Hồ dạy.

Phong trào thi đua đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên trong xây dựng đơn vị, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, chính quy, để cán bộ, nhân viên thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, hăng hái thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh buổi làm việc chấm thi tại Ban CHQS huyện Đô Lương.

Ban Giám khảo hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” đã chấm 6 nội dung, 23 tiêu chí tại doanh trại Ban CHQS huyện Đô Lương. Sau khi chấm thi tại Ban CHQS Đô Lương, sẽ chấm thi tại Ban CHQS: Nghi Lộc, Nam Đàn, Thị xã Cửa Lò và Thị xã Thái Hòa.

Ngọc Phương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện