Quốc phòng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại Sở Chỉ huy diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh

10:04, 23/06/2022
Chiều 22/6, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Bảo đảm kiểm tra công tác chuẩn bị tại Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Để chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng và hoạt động của KVPT, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2022, chủ động xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, điều động, tăng cường cán bộ cho các cơ quan, đơn vị. Đồng thời tổ chức huấn luyện, luyện tập phương án diễn tập theo đúng kế hoạch, bảo đảm đầy đủ quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện tham gia diễn tập.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Bảo đảm kiểm tra công tác chuẩn bị tại Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ về mọi mặt; cơ bản  các nội dung xậy dựng đã hoàn thành, đặc biệt khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi đã được đầu tư cơ bản, đi vào hoạt động, tổ chức tăng gia, chăn nuôi đạt hiệu quả cao, sẵn sàng bảo đảm tốt cho diễn tập KVPT và đảm bảo cho nhu cầu thường xuyên của Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn công tác tham quan khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan. Đồng thời nhấn mạnh việc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong năm 2022; là dịp để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực tham mưu của cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Do đó, để cuộc diễn tập diễn ra thành công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập đến từng cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng trong quá trình làm công tác chuẩn bị. Các đơn vị và các lực lượng cần tăng cường rà soát và hoàn thiện các tài liệu, đẩy nhanh tiến độ các công việc chuẩn bị đảm bảo hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu của Ban chỉ đạo và Ban Tổ chức diễn tập. Tiếp tục chuẩn bị tốt về lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là thi công hoàn chỉnh các công trình phục vụ diễn tập; làm tốt công tác phòng chống cháy rừng; phối hợp chặt chẽ với Điện lực Nghệ An cung cấp đầy đủ điện, ánh sáng trong suốt quá trình diễn tập; đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện