Quốc phòng

Các địa phương hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

16:26, 31/08/2022
Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tại các huyện: Hưng Nguyên, Tương Dương đã thành công tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc các nội dung chương trình đề ra.

* Sau gần 3 ngày diễn tập, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hưng Nguyên năm 2022 đã hoàn thành nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch và đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng tham gia diễn tập đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm Chỉ thị diễn tập của cấp trên, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị cũng như thực hành diễn tập; nắm vững quan điểm, đường lối, chiến lược Quốc phòng, an ninh của Đảng trong tình hình mới và đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Toàn cảnh lễ bế mạc.
Toàn cảnh lễ bế mạc.

Cuộc diễn tập được chia ra thành 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên cao chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên toàn bộ, chuyển địa phương sang hoạt động thời chiến; Giai đoạn tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; và giai đoạn thực hành tác chiến phòng thủ.

Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hưng Nguyên năm 2022.
Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hưng Nguyên năm 2022.

Tại lễ bế mạc, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Hưng Nguyên đã trao giấy khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hưng Nguyên năm 2022.

Hà Huệ

* Mặc dù thời tiết nắng nóng, điều kiện địa hình khó khăn, sau 2 ngày diễn tập, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tương Dương năm 2022 đã thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả cao.

a
Diễn tập thực binh đảm bảo yêu cầu về số lượng, phương án tác chiến.

Chương trình diễn tập đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đánh giá nhận định tình hình và đưa ra quyết sách đúng đắn lãnh đạo chính quyền và nhân dân đấu tranh chống lại mọi thế lực thù địch, quyết tâm đoàn kết nỗ lực xây dựng và bảo vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập dân tộc.

Tổ đạo diễn diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tương Dương năm 2022 tặng quà cho lực lượng diễn tập thực binh.
Tổ đạo diễn diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tương Dương tặng quà lực lượng diễn tập thực binh.

Diễn tập thực binh đảm bảo yêu cầu về số lượng, phương án tác chiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022
Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022

Tại lễ bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022, huyện Tương Dương đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Khánh Hiền - Đình Tỷ

*

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện