Quốc phòng

Tương Dương khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

14:53, 29/08/2022
Ngày 28/8, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Tương Dương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2022.  

Quá trình diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ với nội dung: điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị đảm bảo tác chiến phòng thủ; thông qua, phê duyệt kế hoạch của phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ với nội dung: đánh địch thực hành hỏa lực chuẩn bị trực tiếp, tiến công vào địa bàn các xã, thị trấn; cơ động từ Hầm họp Trung tâm đến khu vực tham quan thực binh; thực binh Tiểu đoàn bộ binh huyện phối hợp Trung đội Dân quân cơ động xã vận động tập kích địch có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ.

Toàn cảnh lễ khai mạc diễn tập.

Phát biểu khai mạc diễn tập, lãnh đạo huyện Tương Dương  yêu cầu cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cùng các đơn vị và cá nhân liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của địa phương, đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập đã đề ra và phải bảo đảm tuyệt đối an toàn mọi mặt.
Diễn tập KVPT nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, phát huy vai trò tham mưu của các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong xây dựng và hoạt động tác chiến phòng thủ thông qua diễn tập. Qua đó, kiểm tra, bồi dưỡng năng lực tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý, giải quyết các tình huống về quốc phòng - an ninh; kiểm tra trình độ huấn luyện, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang.
Diễn tập KVPT huyện Tương Dương  diễn ra trong 2 ngày, sau khi kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập huyện sẽ tổ chức rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kịp thời bổ sung vào phương án tác chiến phòng thủ, các kế hoạch bảo đảm của địa phương.
 

Khánh Hiền – Đình Tỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện