Quốc phòng

Tập huấn Luật Biên phòng cho cán bộ chủ chốt, người có uy tín xã biên giới

16:47, 05/08/2022
Sáng 5/8, UBND huyện Quế Phong, Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Tham gia tập huấn có 250 đại biểu cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp huyện; cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn; người có uy tín trên địa bàn các thôn, bản xã biên giới. 
a
Tập huấn Luật Biên phòng cho cán bộ chủ chốt, người có uy tín xã biên giới huyện Quế Phong.

Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 gồm 6 chương, 36 điều. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, thể chế đầy đủ các quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia khu vực biên giới.

Ngay sau khi Luật Biên phòng Việt Nam được ban hành, Chính phủ đã ban hành các Nghị định, Bộ Quốc phòng ban hành các Thông tư hướng dẫn thi hành.

Báo cáo viên của lực lượng BĐBP giới thiệu các chuyên đề.
Báo cáo viên của lực lượng BĐBP giới thiệu các chuyên đề.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu đầy đủ các văn bản trên, liên hệ sinh động vào tình hình thực tiễn liên quan tới chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của BĐBP và các lực lượng liên quan.

Các đại biểu dự buổi tập huấn.
Các đại biểu dự buổi tập huấn.

Đợt tập huấn nhằm thống nhất về nhận thức và trang bị những kiến thức chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của địa phương, đơn vị về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025; làm cơ sở cho việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật đồng bộ, thống nhất, hiệu quả… góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phương Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện