Quốc phòng

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra nhận thức chính trị đối tượng cao cấp năm 2023

11:56, 14/09/2023
Sáng 14/9, Bộ CHQS tỉnh kiểm tra nhận thức chính trị cho cán bộ cao cấp thuộc diện quân khu quản lý trong toàn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh năm 2023. 
Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra
Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Đối tượng tham gia là cán bộ cao cấp, trung cấp chủ trì cơ quan, đơn vị với hình thức kiểm tra viết chuyên đề tập trung, nội dung tập trung vào các nội dung đã học trong năm 2023, trong đó tập trung vào một số chuyên đề: Phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho quân nhân đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo…

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia viết bài kiểm tra nhận thức chính trị năm 2023
Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia viết bài kiểm tra nhận thức chính trị năm 2023

Dịp này cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung Quân sự, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật và các môn thể lực cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Cán bộ cao cấp, trung cấp chủ trì cơ quan, đơn vị tham gia viết bài kiểm tra
Cán bộ cao cấp, trung cấp chủ trì cơ quan, đơn vị tham gia viết bài kiểm tra

Thông qua kiểm tra, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; làm cơ sở phân tích, đánh giá, bình xét thi đua - khen thưởng năm 2023. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện