Quốc phòng

Triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

10:38, 16/11/2023

Ngày 15/11, UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 9789/UBND-NC “Về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”. 

 

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, có chiều sâu những nội dung cơ bản Luật biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết có liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân trong tỉnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhất là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, nhân dân khu vực biên giới. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

Đối tượng tham gia cuộc thi là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ, BĐBP Nghệ An cùng các lực lượng, Nhân dân xã Tri Lễ, huyện Quế Phong tuần tra đường biên, mốc biên giới Việt Nam – Lào
Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ, BĐBP Nghệ An cùng các lực lượng, Nhân dân xã Tri Lễ, huyện Quế Phong tuần tra đường biên, mốc biên giới Việt Nam – Lào

Nội dung thi bao gồm: Luật biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật biên phòng Việt Nam; một số quy định pháp luật liên quan đến biên giới và hoạt động của Bộ đội biên phòng. 

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, người dự thi truy cập vào Website http://bdbp.com.vn hoặc tải ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam” về thiết bị di động trên ứng dụng CH Play (hệ điều hành Android), ứng dụng App Store (hệ điều hành IOS) để tham gia.

Để cuộc thi được triển khai có hiệu quả, UBND tỉnh giao:

-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật) và các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai, đôn đốc việc tổ chức cuộc thi, tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng theo quy định.

- Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, thể lệ cuộc thi và xây dựng banner đặt link liên kết cuộc thi lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Nghệ An tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc tham gia cuộc thi trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai cuộc thi một cách nghiêm túc, đảm bảo chất lượng.

Cuộc thi được phát động từ ngày 20/11/2023. Tổng kết, trao giải cuộc thi dự kiến ngày 27/12/2023. 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện