Quốc phòng

Phòng Tham mưu (Lữ đoàn xe tăng 215) và xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu) ký kết chương trình hoạt động

18:00, 09/12/2023

Sáng 9/12, Phòng Tham mưu -  Lữ đoàn xe tăng 215 và xã Quỳnh Thắng tổ chức Lễ kết nghĩa phối hợp các chương trình hoạt động.  

 Chương trình văn nghệ chào mừng của 2 đơn vị kết nghĩa.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tham mưu – Lữ đoàn xe tăng 215 và xã Quỳnh Thắng đã báo cáo tóm tắt truyền thống, mối quan hệ giữa hai bên; đồng thời trao đổi, thống nhất nội dung ký kết Chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa. Trong đó, tập trung củng cố, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn đóng quân; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; tăng cường quốc phòng – an ninh, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến, hòa bình” của các thế lực thù địch; tổ chức chặt chẽ các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; tăng cường mối quan hệ máu thịt quân – dân và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn đơn vị đóng quân; không ngừng nâng cao chất lượng nội dung hoạt động kết nghĩa, đưa phong trào hoạt động phối hợp, ngày càng đi vào chiều sâu, xây dựng đơn vị, địa phương vững mạnh và phát triển.

 
  Hai đơn vị kết nghĩa trao quà lưu niệm.


Nhấn mạnh về ý nghĩa quan trọng của hoạt động kết nghĩa và khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Phòng Tham mưu, Lữ đoàn xe tăng 215 với xã Quỳnh Thắng; lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu mong muốn lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn xe tăng 215 tạo điều kiện, phối hợp với địa phương thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình kết nghĩa, góp phần giữ vững anh ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa; thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tiếp tục xây dựng và củng cố thế trận lòng dân vững chắc, làm tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác.

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu tặng hoa, chúc mừng 2 đơn vị kết nghĩa.

Dịp này, lãnh đạo 2 đơn vị kết nghĩa đã có những món quà lưu niệm trao tặng với ý nghĩa sẽ thắt chặt mối quan hệ, đoàn kết gắn bó, cùng nhau hoàn thành tốt chương trình công tác.

Việt Hùng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện