Quốc phòng

Cục Hậu cần (QK4): Hoàn thành tốt tập huấn cán bộ năm 2024

12:38, 12/01/2024

Trong 3 ngày 10 - 12/1, Cục Hậu cần Quân khu 4 đã hoàn thành Tập huấn cán bộ năm 2024. 

 Toàn cảnh lớp tập huấn cán bộ năm 2024.

Tham gia tập huấn có 70 đồng chí cán bộ thuộc các Phòng, Ban Cơ quan và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Cục. Trong thời gian 3 ngày các đồng chí cán bộ được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung đó là: Chỉ thị số 11/CT-TM ngày 12/4/2023 về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong Quân đội. Nhiệm vụ chuyển đổi số và công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong Quân đội hiện nay. 

 Đội ngũ cán bộ tham gia tập huấn.

Nhận thức chung về thảm họa và một số vấn đề về công tác Hậu cần trong tham gia cứu hộ thảm họa. Điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xác lập hồ sơ đề nghị công nhận thương binh, liệt sỹ; Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị. Nội dung cơ bản Luật thi đua khen thưởng năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. …

  Các đồng chí trong lớp tập huấn tham quan kết quả Hội thi Khoa, ban, “chính quy, xanh, sạch đẹp” tại Bệnh viện Quân y 4.

Quá trình tập huấn Ban tổ chức duy trì, quản lý, điều hành chặt chẽ quân số, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các đồng chí giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm chắc nội dung, liên hệ sát với tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị. Các đồng chí cán bộ khung ngoài việc học tập chấp hành nền nếp chế độ trong quản lý, chỉ huy đúng theo cương vị chức trách được phân công. Cán bộ tham gia tập huấn tích cực trong học tập, tận dụng thời gian luyện tập tiếp thu các nội dung đầy đủ.

Tham quan kết quả Hội thi Khoa, ban, “chính quy, xanh, sạch đẹp” tại Bệnh viện Quân y 4.
 Lữ đoàn Vận tải 654 - đơn vị đăng cai tập huấn khắc phục mọi khó khăn phục vụ đầy đủ ăn ở, sinh hoạt cho Ban tổ chức và cán bộ tập huấn. Bệnh viện Quân y 4 chuẩn bị chu đáo cán bộ tập huấn tham quan kết quả Hội thi “Khoa, ban, chính quy, xanh, sạch đẹp”. 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện