Quốc phòng

Nâng cao khả năng huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An

19:11, 05/03/2024
Trong 2 ngày (4-5/3), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2024.
Quang cảnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2024 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. 

Năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức luyện tập 2 vấn đề huấn luyện: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao, tham mưu chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên toàn bộ, tham mưu chuyển địa phương sang trang thái thời chiến. 

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu, giao nhiệm vụ cho cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. 

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ trình tự nội dung các bước trong chuyển trạng thái, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tốt nội dung luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2024. 

Đại tá Đinh Bạt Văn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì luyện tập. 

Nổi bật là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. 

 Hạ đặt mệnh lệnh hành quân. 

Quá trình luyện tập được thực hiện sát với thực tế, bám sát nguyên tắc, vận dụng linh hoạt trong xử trí từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu; vận hành đúng cơ chế, liên hệ vận dụng sát thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; tổ chức hành quân cơ động lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị sẵn sàng chiến đấu ra khu sơ tán bảo đảm nhanh chóng, bí mật, an toàn…. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lực lượng hành quân ra khu sơ tán. 

Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, trình độ tổ chức chỉ huy tham mưu tác chiến, hiệp đồng, xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ các cấp; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị.

 Đảng uỷ Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT địa phương từ trạng thái SSCĐ Cao lên trạng thái SSCĐ Toàn bộ; tham mưu chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. 

Từ đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí tốt mọi tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./. 

Trọng Kiên – Hoàng Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện