Quốc phòng

Tuần tra song phương biên giới cấp tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng

19:51, 16/05/2024
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng vừa tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới từ cột mốc số 406 đến cột mốc số 409 tuyến biên giới Việt Nam - Lào. 
Đội hình tuần tra song phương biên giới của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Việt Nam cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào gặp nhau tại cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn bắt đầu chuyến tuần tra song phương.
Đội hình tuần tra song phương biên giới của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Việt Nam cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào gặp nhau tại cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn bắt đầu chuyến tuần tra song phương.

Đây là hoạt động tuần tra song phương biên giới cấp tỉnh lần đầu tiên được tổ chức giữa 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng. 

Đội hình tuần tra song phương biên giới của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Việt Nam cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào vượt qua địa hình phức tạp.
Đội hình tuần tra song phương biên giới của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Việt Nam cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào vượt qua địa hình phức tạp.

Khắc phục điều kiện thời tiết không thuận lợi, địa hình đồi núi, khe suối phức tạp, 2 bên đã tiến hành tuần tra song phương, kiểm tra tình trạng mốc quốc giới, quan sát hướng đi của đường biên giới, các dấu hiệu của đường biên giới; Trao đổi tình hình đoạn biên giới, sông biên giới; Kiểm tra hiện trạng địa hình, các đường mòn, lối mở, đường tắt qua lại trên đoạn biên giới để cùng nhau phối hợp quản lý, bảo vệ trong thời gian tiếp theo; Tổ chức phát quang, thông tầm nhìn biên giới, khu vực mốc quốc giới; tô sơn cột mốc quốc giới. 

Đội hình tuần tra Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Việt Nam cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào thực hiện nghi thức chào cột mốc biên giới Việt Nam - Lào.
Hai đội trưởng tuần tra song phương kiểm tra tình trạng thân cột mốc biên giới Việt Nam - Lào
Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Đội trưởng tuần tra Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tô son cột mốc.
Đội hình tuần tra song phương biên giới của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Việt Nam cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào chụp ảnh lưu niệm chuyến tuần tra song phương

Đồng thời, hai bên cũng trao đổi các thông tin liên quan về biên giới, an ninh trật tự trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, đúng nguyên tắc đối ngoại… 

Hai đội trưởng ký biên bản đợt tuần tra song phương biên giới Việt Nam - Lào.
Hai đội trưởng ký biên bản đợt tuần tra song phương biên giới Việt Nam - Lào.

Quá trình tuần tra đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị, phương tiện và tài liệu.

Lê Thạch

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện