TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kết quả thi đấu Giải Quần vợt vô địch tỉnh Nghệ An 2018 trên sân Giao Tế

10:48, 21/04/2018

Trên Sân quần vợt Giao Tế diễn ra các nội dung thi đấu: Đôi nam Lãnh đạo; Đôi nữ; Đôi nam 6.5

 

ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: SÂN QUẦN VỢT GIAO TẾ

Nội dung: Đôi nam Lãnh đạo; Đôi nữ; Đôi nam 6.5

Thời gian thi đấu: Sáng 7h00; Chiều 14h00

Ghi chú: Lịch có thể thay đổi do BTC bố trí các trận đấu cho phù hợp dao vậy đề nghị các VĐV có mặt đầu buổi thi đấu.

TG

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

KQ

TT

14h00 ngày 20/04/2018

Thanh+Trường(Hà Tĩnh)

-

Anh +Dũng (Tecco)

A

6.5

6-4

1

Kỳ+Dũng (Đầu máy)

-

Trường+Hoàng (CA tỉnh)

B

6.5

6-4

2

Sơn+Thành (Tr. Sơn)

-

Phú + Hải (Hà Tĩnh)

B

6.5

4-6

3

Quý + Tuấn (Hà Tĩnh)

-

Phong+Bảo (BIDV)

C

6.5

6-1

4

Được+Học(Vinaconex)

-

Hiếu+Tuấn(HH Tập)

C

6.5

6-4

5

Hoàng+Sơn (BIDV)

-

Sinh+Đường (Hà Tĩnh)

D

6.5

5-6

6

Đức + Thắng (Đồng đội)

-

Hùng+Phương(Cửa Lò)

D

6.5

6-3

7

Đức + Dũng (QK4)

-

Điền+Sánh (UBND tỉnh)

A

6-3

8

Trung+Tâm(LĐQV)

-

Phát+Kiên(Quỳnh Lưu)

C

6-2

9

Nông+Hải(TNMT)

-

Chiến+Xuân(Quỳ Châu)

C

6-0

10

Long+Kiên(XM HM)

-

Chiến+Xuân(Quỳ Châu)

C

6-0

11

Trung+Tâm(LĐQV)

-

Nông+Hải(TNMT)

C

5-6

12

Phát+Kiên(Quỳnh Lưu)

-

Nông+Hải(TNMT)

C

4-6

13

Long+Kiên(XM HM)

-

Trung+Tâm(LĐQV)

C

6-5

14

Anh +Dũng (Tecco)

-

Tài+Tuyến (Vinaconex)

A

6.5

4-6

15

Kỳ+Dũng (Đầu máy)

-

Phú + Hải (Hà Tĩnh)

B

6.5

6-1

16

Trường+Hoàng (CA tỉnh)

-

Sơn+Thành (Tr. Sơn)

B

6.5

3-6

17

Quý + Tuấn (Hà Tĩnh)

-

Hiếu+Tuấn(HH Tập)

C

6.5

6-4

18

Phong+Bảo (BIDV)

-

Được+Học(Vinaconex)

C

6.5

2-6

19

Hoàng+Sơn (BIDV)

-

Hùng+Phương(Cửa Lò)

D

6.5

6-1

20

Sinh+Đường (Hà Tĩnh)

-

Đức + Thắng (Đồng đội)

D

6.5

0-6

21

Thanh+Trường(Hà Tĩnh)

-

Tài+Tuyến (Vinaconex)

A

6.5

5-6

22

Kỳ+Dũng (Đầu máy)

-

Sơn+Thành (Tr. Sơn)

B

6.5

3-6

23

07h30 ngày 21/04/2018

Hòa + Bình (QK4)

-

Ngọc + Hào (NTV)

B

4-6

24

Chiến+Xuân(Quỳ Châu)

-

Trung+Tâm(LĐQV)

C

0-6

25

Phát+Kiên(Quỳnh Lưu)

-

Long+Kiên(XM HM)

C

6-4

26

Ngọc + Hào (NTV)

-

Thành+Thắng(Nhiệt điện)

B

6-0

27

Nông+Hải(TNMT)

-

Long+Kiên(XM HM)

C

6-1

28

Chiến+Xuân(Quỳ Châu)

-

Phát+Kiên(Quỳnh Lưu)

C

0-6

29

Hòa + Bình (QK4)

-

Thành+Thắng(Nhiệt điện)

B

2-6

30

Phú + Hải (Hà Tĩnh)

-

Trường+Hoàng (CA tỉnh)

B

6.5

6-0

31

Quý + Tuấn (Hà Tĩnh)

-

Được+Học(Vinaconex)

C

6.5

6-2

32

Hiếu+Tuấn(HH Tập)

-

Phong+Bảo (BIDV)

C

6.5

0-6

33

Hoàng+Sơn (BIDV)

-

Đức + Thắng (Đồng đội)

D

6.5

6-4

34

Hùng+Phương(Cửa Lò)

-

Sinh+Đường (Hà Tĩnh)

D

6.5

6-3

35

Hạnh +Hường (HH Tập)

-

Thúy+Bình (Vinaconex)

A

Đôi nữ

2-6

36

Phương+Cúc (Diễn Châu)

-

Thủy + Hà (SLNA)

B

Đôi nữ

6-5

37

14h00 ngày 21/04/2018

Thúy+Bình (Vinaconex)

-

Long + Huyền(Hà Tĩnh)

A

Đôi nữ

6-4

38

Thủy + Hà (SLNA)

-

Hà + Hương (CLB 26)

B

Đôi nữ

2-6

39

Đức + Dũng (QK4)

-

Thành+Thắng(Nhiệt điện)

BK1

 

40

Ngọc + Hào (NTV)

-

Điền+Sánh (UBND tỉnh)

BK2

 

41

Hạnh +Hường (HH Tập)

-

Long + Huyền(Hà Tĩnh)

A

Đôi nữ

2-6

42

Phương+Cúc (Diễn Châu)

-

Hà + Hương (CLB 26)

B

Đôi nữ

 

43

Tài+Tuyến (Vinaconex)

-

Sơn+Thành (Tr. Sơn)

TK1

6.5

5-6

44

Kỳ+Dũng (Đầu máy)

-

Thanh+Trường (Hà Tĩnh)

TK2

6.5

6-3

45

Quý+Tuấn (Hà Tĩnh)

-

Hoàng+Sơn (BIDV)

TK3

6.5

 

46

Đức+Thắng (Đồng đội)

-

Được+Học (Vinaconex)

TK4

6.5

 

47

Ngọc+Hào (NTV)

-

Điền+Sánh (UBND tỉnh)

CK

4-6

48

Nhất A

-

Nhì B

BK1

Đôi nữ

 

49

Nhất B

-

Nhì A

BK2

Đôi nữ

 

50

Sơn+Thành (Tr.Sơn)

-

Quý+Tuấn (Hà Tĩnh)

BK1

6.5

 

51

Kỳ+Dũng (Đầu máy)

-

Đức+Thắng (Đồng đội)

BK2

6.5

 

52

Thắng BK1

-

Thắng BK2

CK

Đôi nữ

 

53