TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kết quả thi đấu Giải Quần vợt Doanh nhân Cienco 4 mở rộng năm 2014

15:24, 10/10/2014
(truyenhinhnghean.vn) Sáng nay (10/10), sau lễ khai mạc Hội thao Cienco 4 năm 2014 và Giải Quần vợt doanh nhân Cienco4 mở rộng lần thứ IV, BTC đã tiến hành tổ chức thi đấu các nội dung của Giải.

 

Sân: Giao Tế

 

 

 

TT

 

Các cặp đấu

 

Bảng

 

Nội dung

 

Sân

 

Kết quả

 

07H00 NGÀY 10/10/2014

1

Hùng+Lập

(Nghi Xuân)

-

Tuấn+Vui

(Tr. Sơn)

 

A

Doanh nhân B

 

 6-3

2

Vinh+Giang

(Gold Việt)

-

Thư+Hiền

(CA tỉnh)

 

B

Doanh nhân B

 

 6-4

3

Tuấn+Chung

(Ph. Đông)

-

Hoàng+Tiến

(NTV+)

 

C

Doanh nhân B

 

 6-0

4

Nam+Hưng

(Nghi Xuân)

-

Sỹ+Đức

(Xăng Dầu)

 

D

Doanh nhân B

 

 3-6

5

Dũng+Minh

(ĐH Vinh)

-

Sơn+Trường

(Ph.Đông)

 

E

Doanh nhân B

 

 1-6

6

Hải+Hải

(Coecco)

-

Quân+Nam

(T.T.Đạt)

 

G

Doanh nhân B

 

 6-4

7

Du + Hùng

(H83)

-

Minh+Thắng

(Giao tế)

 

H

Doanh nhân B

 

 0-6

8

Cường+Tuấn

(BIDV)

-

Trung+Đôn

(Diễn Châu)

 

I

Doanh nhân B

 

 1-6

9

Huệ+Hậu

(Cienco 4)

-

Tuấn+Giang

(H83)

 

K

Doanh nhân B

 

 6-0

10

Trường+Châu

(Tr.Sơn)

-

Phùng+Tú

(Tr.Sơn 1)

 

L

Doanh nhân B

 

 0-6

11

Thanh+Nho

(Tr.Thành)

-

Tính+Núi

(BIDV)

 

M

Doanh nhân B

 

 0-6

12

Hải+Thắng

(Tecco1)

-

Hòa+Hải

(Diễn Châu)

 

N

Doanh nhân B

 

 6-2

13

Minh+Bình

(T50)

-

Hải+Kiên

(Tecco2)

 

O

Doanh nhân B

 

 6-1

14

Ly+Hà

(Tecco 1)

-

Hòa+Huy

(NTV+)

 

P

Doanh nhân B

 

 2-6

 

14H30 NGÀY 10/10/2014

15

Tuấn+Vui

(Tr. Sơn)

-

Sơn+Toàn

(Tr.Sơn1)

 

A

Doanh nhân B

 

 4-6

16

Thư+Hiền

(CA tỉnh)

-

Thuận+Nhật (T50)

 

B

Doanh nhân B

 

 3-6

17

Hoàng+Tiến

(NTV+)

-

Triều+Cầm

(T.T.Đạt)

 

C

Doanh nhân B

 

 3-6

18

Sỹ+Đức

(Xăng Dầu)

-

Quý+Phú

(Tecco 2)

 

D

Doanh nhân B

 

 6-2

19

Sơn+Trường

(Ph.Đông)

-

Vũ+Minh

(Xăng Dầu)

 

E

Doanh nhân B

 

 6-0

20

Quân+Nam

(T.T.Đạt)

-

Cường+Thao

(Diễn Châu)

 

G

Doanh nhân B

 

 6-4

21

Minh+Thắng

(Giao tế)

-

Linh+Tùng

(5-5)

 

H

Doanh nhân B

 

 2-6

22

Trung+Đôn

(Diễn Châu)

-

Việt+Tuấn

(Việt Lào)

 

I

Doanh nhân B

 

 5-7

23

Tuấn +Giang

(H83)

-

Bình+Cầu

(SG-KL)

 

K

Doanh nhân B

 

 5-7

24

Phùng+Tú

(Tr.Sơn 1)

-

Khanh+Hạnh

(Denta)

 

L

Doanh nhân B

 

 6-2

25

Tính+Núi

(BIDV)

-

Thế+Đức

(Giao tế)

 

M

Doanh nhân B

 

 6-4

26

Hòa+Hải

(Diễn Châu)

-

Hợi+Hùng

(Bia HN)

 

N

Doanh nhân B

 

 0-6

27

Hải+Kiên

(Tecco2)

-

Trung+Kiên

(Diễn Châu)

 

O

Doanh nhân B

 

 3-6

28

Hòa+Huy

(NTV+)

-

Thông+Tuấn

(Ph.Đông)

 

P

Doanh nhân B

 

 3-6

29

Hùng+Lập

(Nghi Xuân)

-

Sơn+Toàn

(Tr.Sơn1)

 

A

Doanh nhân B

 

 1-6

30

Vinh+Giang

(Gold Việt)

-

Thuận+Nhật (T50)

 

B

Doanh nhân B

 

 3-6

31

Tuấn+Chung

(Ph. Đông)

-

Triều+Cầm

(T.T.Đạt)

 

C

Doanh nhân B

 

 6-3

32

Nam+Hưng

(Nghi Xuân)

-

Quý+Phú

(Tecco 2)

 

D

Doanh nhân B

 

 4-6

33

Dũng+Minh

(ĐH Vinh)

-

Vũ+Minh

(Xăng Dầu)

 

E

Doanh nhân B

 

 6-1

34

Hải+Hải

(Coecco)

-

Cường+Thao

(Diễn Châu)

 

G

Doanh nhân B

 

 

35

Du + Hùng

(H83)

-

Linh+Tùng

(5-5)

 

H

Doanh nhân B

 

 3-6

36

Cường+Tuấn

(BIDV)

-

Việt+Tuấn

(Việt Lào)

 

I

Doanh nhân B

 

 0-6

37

Huệ+Hậu

(Cienco 4)

-

Bình+Cầu

(SG-KL)

 

K

Doanh nhân B

 

 6-1

38

Trường+Châu

(Tr.Sơn)

-

Khanh+Hạnh

(Denta)

 

L

Doanh nhân B

 

 0-6

39

Thanh+Nho

(Tr.Thành)

-

Thế+Đức

(Giao tế)

 

M

Doanh nhân B

 

 0-6

40

Hải+Thắng

(Tecco1)

-

Hợi+Hùng

(Bia HN)

 

N

Doanh nhân B

 

 1-6

41

Minh+Bình

(T50)

-

Trung+Kiên

(Diễn Châu)

 

O

Doanh nhân B

 

 7-5

42

Ly+Hà 

(Tecco 1)               

-

Thông+Tuấn

(Ph.Đông)

 

P

Doanh nhân B

 

 4-6

43

Lang+Sơn

(Quảng Bình)

-

Hoàng+Hiếu

(BIDV)

 

A

Ngoại hạng B

 

 

44

Vĩnh+Sơn

(Tecco2)

-

Chung+Anh

(Tr.Sơn)

 

A

Ngoại hạng B

 

 6-4

45

Thành+Cường

(Quảng Bình)

-

Tuấn+Anh

(CA tỉnh)

 

B

Ngoại hạng B

 

 

 

07H00 NGÀY 11/10/2014

46

Tuấn+Nguyễn

(CA tỉnh)

-

Hoàng+Kỳ

(BIDV)

 

A

Doanh nhân A

 

 7-6

47

Đông+Hoàng

(Tecco 1)

-

Hùng+Phú

(Quảng Bình)

 

A

Doanh nhân A

 

 7-6

48

Long+Hồng

(Tr. Sơn)

-

Tuấn+Hồng

(Diễn Châu)

 

B

Doanh nhân A

 

 6-3

49

Cường+Dương

(Cienco 4)

-

Quân+Hóa

(Tecco 1)

 

B

Doanh nhân A

 

 

50

Phong+Trường(CA tỉnh)

-

Tùng+Tùng

(Đường Sắt)

 

C

Doanh nhân A

 

 6-2

51

Lài+Thủy

(Đất Nghệ)

-

Tâm+Thúy

(Đoàn Kết)

 

A

Đôi nữ

 

 6-1

52

Bé + Lộc

(Cửa Lò)

-

Vinh+Quy

(Cienco 4)

 

B

Đôi nữ

 

 2-6

53

Tuấn+Nguyễn(CA tỉnh)

-

Hùng+Phú

(Quảng Bình)

 

A

Doanh nhân A

 

 6-4

54

Hoàng+Kỳ

(BIDV)

-

Đông+Hoàng

(Tecco 1)

 

A

Doanh nhân A

 

 3-6

55

Long+Hồng

(Tr. Sơn)

-

Quân+Hóa

(Tecco 1)

 

B

Doanh nhân A

 

 6-1

56

Tuấn+Hồng

(Diễn Châu)

-

Cường+Dương

(Cienco 4)

 

B

Doanh nhân A

 

 

57

Tùng+Tùng

(Đường Sắt)

-

Hùng+Nhân

(Diễn Châu)

 

C

Doanh nhân A

 

 2-6

58

Tâm+Thúy

(Đoàn Kết)

-

Thanh+Nhàn

(Cienco 4)

 

A

Đôi nữ

 

 6-0

59

Vinh+Quy

(Cienco 4)

-

Hương+Hà

(ĐH Vinh)

 

B

Đôi nữ

 

 6-2

 

14H30 NGÀY 11/10/2014

60

Minh+Ngọc

(Hà Tĩnh)

-

Sơn+Thành

(ĐH Vinh)

 

A

HCSN A

 

 5-7

61

Mạnh+Dũng

 (QK4)

-

Phương+Chung

 (Cửa Lò)

 

A

HCSN A

 

 1-6

62

Linh+Minh (QK4)

-

Mạnh+Bình

(Tr. Thành)

 

B

HCSN A

 

 6-1

63

Đức+Thành

(Hà Tĩnh)

-

Tú+Thắng (Nghi Xuân)

 

B

HCSN A

 

 2-6

64

Lang+Sơn

(Quảng Bình)

-

Chung+Anh

(Tr.Sơn)

 

A

Ngoại hạng B

 

 

65

Hoàng+Hiếu

(BIDV)

-

Vĩnh+Sơn

(Tecco2)

 

A

Ngoại hạng B

 

 6-2

66

Tuấn+Anh

(CA tỉnh)

-

Tuấn+Phương

(Cửa Lò)

 

B

Ngoại hạng B

 

 

67

Lài+Thủy

(Đất Nghệ)

-

Thanh+Nhàn

(Cienco 4)

 

A

Đôi nữ

 

 6-0

68

Bé + Lộc

(Cửa Lò)

-

Hương+Hà

(ĐH Vinh)

 

B

Đôi nữ

 

 

69

Minh+Ngọc

(Hà Tĩnh)

-

Phương+Chung

(Cửa Lò)

 

A

HCSN A

 

 1-6

70

Sơn+Thành

(ĐH Vinh)

-

Mạnh+Dũng

(QK4)

 

A

HCSN A

 

 6-7

71

Linh+Minh

(QK4)

-

Tú+Thắng

(Nghi Xuân)

 

B

HCSN A

 

 6-2

72

Mạnh+Bình

(Tr. Thành)

-

Đức+Thành

(Hà Tĩnh)

 

B

HCSN A

 

 

73

Lang+Sơn

(Quảng Bình)

-

Vĩnh+Sơn

(Tecco2)

 

A

Ngoại hạng B

 

 

74

Chung+Anh

(Tr.Sơn)

-

Hoàng+Hiếu

(BIDV)

 

A

Ngoại hạng B

 

 

75

Thành+Cường

(Quảng Bình)

-

Tuấn+Phương

(Cửa Lò)

 

B

Ngoại hạng B

 

 

76

Nhất A

Sơn+Toàn

(T.Sơn 1)

-

Nhì I,K,L,M,N,O,P

 

1/16

Doanh nhân B

 

 

77

Nhất B

Thuận+Nhật

(T50)

-

Nhất C

Tuấn+Chung

(P.Đông)

 

1/16

Doanh nhân B

 

 

78

Nhất D

Sỹ + Đức

(Xăng Dầu)

-

Nhất E

Sơn+Trường

(P.Đông)

 

1/16

Doanh nhân B

 

 

79

Nhất G

-

Nhất H

Linh+Tùng

(5-5)

 

1/16

Doanh nhân B

 

 

80

Nhất I

Việt+Tuấn

(Việt Lào)

-

Nhất K

Huệ+ Hậu

(Cienco 4)

 

1/16

Doanh nhân B

 

 

81

Nhất L

Phùng - Tú (T.Sơn 1)

-

Nhất M

Tính - Núi (BIDV)

 

1/16

Doanh nhân B

 

 0-6

82

Nhất N

Hợi Hùng (Bia HN)

-

Nhất O

Bình - Minh (T50)

 

1/16

Doanh nhân B

 

 6-0

83

Nhất P

Thông Tuấn (P. Đông)

-

Nhì A,B,C,D,E,G,H

Minh - Thắng (Giao tế

 

1/16

Doanh nhân B

 

4-6

84

Tuấn+Nguyễn

(CA tỉnh)

-

Đông+Hoàng

(Tecco 1)

 

A

Doanh nhân A

 

 7-6

85

Hùng+Phú

(Quảng Bình)

-

Hoàng+Kỳ

(BIDV)

 

A

Doanh nhân A

 

 

86

Long+Hồng

(Tr. Sơn)

-

Cường+Dương

(Cienco 4)

 

B

Doanh nhân A

 

 

87

Quân+Hóa

(Tecco 1)

-

Tuấn+Hồng

(Diễn Châu)

 

B

Doanh nhân A

 

 6-1

88

Phong+Trường

(CA tỉnh)

-

Hùng+Nhân

(Diễn Châu)

 

C

Doanh nhân A

 

 

89

Minh+Ngọc

(Hà Tĩnh)

-

Mạnh+Dũng

(QK4)

 

A

HCSN A

 

 

90

Phương+Chung

 (Cửa Lò)

-

Sơn+Thành

(ĐH Vinh)

 

A

HCSN A

 

 

91

Linh+Minh

(QK4)

-

Đức+Thành

(Hà Tĩnh)

 

B

HCSN A

 

 

92

Tú+Thắng

(Nghi Xuân)

-

Mạnh+Bình

(Tr. Thành)

 

B

HCSN A

 

 

93

Thắng trận 76

Trung - Đôn (D. Châu)

-

Thắng trận 77

Thuận - Nhật (T50)

 

TK1

Doanh nhân B

 

 

94

Thắng trận 78

Sơn - Trường (P. Đông)

-

Thắng trận 79

Cường - Thao (D. Châu)

 

TK2

Doanh nhân B

 

 

95

Thắng trận 80

Huệ - Hậu (Cienco 4)

-

Thắng trận 81

Tính - Núi (BIDV)

 

TK3

Doanh nhân B

 

 

96

Thắng trận 82

Hợi  -Hùng (Bia HN)

-

Thắng trận 83

Minh - Thắng (G. tế)

 

TK4

Doanh nhân B

 

 

 

07H00 NGÀY 12/10/2014

97

Nhất A

Sơn - Thành (C. Lò)

-

Nhì B

Linh - Minh (QKIV)

 

BK1

HCSN A

 

 6-2

98

Nhất B

Mạnh- Dũng (QKIV)

-

Nhì A

Đức - Hà (Hà Tĩnh)

 

BK2

HCSN A

 

 7-5

99

Nhất A

Tuấn - Nguyên (Công an)

-

Nhất B

Long - Hồng (T.Sơn)

 

BK1

Doanh nhân A

 

 3-6

100

Nhất C

Hùng - Nhân (Diễn Châu)

-

Nhì A,B

Đông - Hoàng (Tecco)

 

BK2

Doanh nhân A

 

 6-2

101

Nhất A

-

Nhì B

 BK1

Ngoại hạng B

 

 

 

102

Nhất B

Tuấn - Anh (Công an)

-

Nhì A

Chung - Anh

 

BK2

Ngoại hạng B

 

 6-3

103

Nhất A

Lài - Thủy (Đất Nghệ)

-

Nhì B

Hương - Hà (ĐH Vinh)

 

BK1

Đôi nữ

 

 6-3

104

Nhất B

Vinh - Quang (Cienco 4)

-

Nhì A

Tâm - Thủy (Đ.Kết)

 

BK2

Đôi nữ

 

 6-4

105

Thắng trận 93

Trung - Đôn (D. Châu)

-

Thắng trận 95

Huệ - Hậu (Cienco 4)

 

BK1

Doanh nhân B

 

 4-6

106

Thắng trận 94

Trường - Sơn (p. Đông)

-

Thắng trận 96

Hợi - Hùng (Bia HN)

 

BK2

Doanh nhân B

 

 0-6

107

Thắng trận 103

Lài - Thủy (Đất Nghệ)

-

Thắng trận 104

Vinh - Quy (Cienco 4)

 

CK

Đôi nữ

 

 6-4

108

Thắng trận 97

Sơn - Thành (ĐH Vinh)

-

Thắng trận 98

Mạnh - Dũng (QK IV)

 

CK

HCSN A

 

 7-5

 

Sân: Trường Sơn

 

 

TT

 

Các cặp đấu

 

Bảng

 

Nội dung

 

Sân

 

Kết quả

 

07H00 NGÀY 10/10/2014

1

Dũng+Hoàn

(Đường Sắt)

-

Đức+Hiếu

(Gold Việt)

 

A

Phong trào <40

 

3-6

2

Hùng+Tuấn

(Coecco)

-

Tuấn+Anh

(475)

 

A

Phong trào <40

 

 6-2

3

Thái+Mạnh

(T.T.Đạt)

-

Duy+Hùng

(Nghi Xuân)

 

B

Phong trào <40

 

 1-6

4

Tuấn+Quý

(BIDV)

-

Khánh+Vinh

(Tecco2)

 

B

Phong trào <40

 

6-0

5

Anh+Cường

(Tân Kỳ)

-

Cường+Trung

(SG-KL)

 

C

Phong trào <40

 

 6-3

6

Tuấn+Phong

(Tân Kỳ)

-

Thọ+Thắng

(473)

 

D

Phong trào <40

 

 6-0

7

Minh+Sơn

(Điện Lực)

-

Tú+Thanh

(Xăng Dầu)

 

E

Phong trào <40

 

6-3

8

Sinh+Dũng

(BP Hà Tĩnh)

-

Hải+Quân

(419)

 

G

Phong trào <40

 

0-6

9

Thái+Hà

(Tr.Thành)

-

Lĩnh+Tuấn

(BP Hà Tĩnh)

 

H

Phong trào <40

 

3-6

10

Tuấn+Vinh

(Xăng Dầu)

-

An+Thanh

(Can Lộc)

 

I

Phong trào <40

 

 6-0

11

Dũng+Hoàn

(Đường Sắt)

-

Tuấn+Anh

(475)

 

A

Phong trào <40

 

 6-2

12

Đức+Hiếu

(Gold Việt)

-

Hùng+Tuấn

(Coecco)

 

A

Phong trào <40

 

5-7

13

Thái+Mạnh

(T.T.Đạt)

-

Khánh+Vinh

(Tecco2)

 

B

Phong trào <40

 

6-0

14

Duy+Hùng

(Nghi Xuân)

-

Tuấn+Quý

(BIDV)

 

B

Phong trào <40

 

 4-6

15

Cường+Trung

(SG-KL)

-

Thắng+Nam

(Đường Sắt)

 

C

Phong trào <40

 

 6-0

16

Thọ+Thắng

(473)

-

Tú+Tuấn

(419)

 

D

Phong trào <40

 

 0-6

17

Tú+Thanh

(Xăng Dầu)

-

Long+Tuấn

(BIDV)

 

E

Phong trào <40

 

 6-2

18

Hải+Quân

(419)

-

Hải+Hùng

(Gold Việt)

 

G

Phong trào <40

 

 2-6

19

Lĩnh+Tuấn

(BP Hà Tĩnh)

-

Kỳ+Ngữ

(473)

 

H

Phong trào <40

 

6-0

20

An+Thanh

(Can Lộc)

-

Tuấn+Hà

(Điện Lực)

 

I

Phong trào <40

 

0-6

21

Hùng+Tuân

(CQ TCT)

-

Thọ+Thắng

(473)

 

A

Cienco 4

 

 0-6

22

An+Nguyên

(CQ TCT)

-

Phương+Đăng

(CN Hà Nội)

 

B

Cienco 4

 

 6-2

23

Hưng+Ngân

(CQ TCT)

-

Long+Thành

(208)

 

C

Cienco 4

 

0-6

24

Luận+Thiện

(CQ TCT)

-

Tuấn +Thái

(482)

 

D

Cienco 4

 

 6-3

25

Kiên+Long

(CQ TCT)

-

Thông+Cường

(412)

 

E

Cienco 4

 

1-6

26

Long+Vinh

(CQ TCT)

-

Tiến+Đông

(246)

 

G

Cienco 4

 

 

27

Toan+Huệ

(CQ TCT)

-

Giang+Tài

(422)

 

H

Cienco 4

 

 2-6

28

Hải + Minh

(CQ TCT)

-

Tú + Tuấn

(419)

 

I

Cienco 4

 

 2-6

 

14H30 NGÀY 10/10/2014

29

Dũng+Hoàn

(Đường Sắt)

-

Hùng+Tuấn

(Coecco)

 

A

Phong trào <40

 

4-6

30

Tuấn+Anh

(475)

-

Đức+Hiếu

(Gold Việt)

 

A

Phong trào <40

 

 0-6

31

Thái+Mạnh

(T.T.Đạt)

-

Tuấn+Quý

(BIDV)

 

B

Phong trào <40

 

 2-6

32

Khánh+Vinh

(Tecco2)

-

Duy+Hùng

(Nghi Xuân)

 

B

Phong trào <40

 

 0-6

33

Anh+Cường

(Tân Kỳ)

-

Thắng+Nam

(Đường Sắt)

 

C

Phong trào <40

 

6-4

34

Tuấn+Phong

(Tân Kỳ)

-

Tú+Tuấn

(419)

 

D

Phong trào <40

 

 3-6

35

Minh+Sơn

(Điện Lực)

-

Long+Tuấn

(BIDV)

 

E

Phong trào <40

 

 6-0

36

Sinh+Dũng

(BP Hà Tĩnh)

-

Hải+Hùng

(Gold Việt)

 

G

Phong trào <40

 

 3-6

37

Thái+Hà

(Tr.Thành)

-

Kỳ+Ngữ

(473)

 

H

Phong trào <40

 

 1-6

38

Tuấn+Vinh

(Xăng Dầu)

-

Tuấn+Hà

(Điện Lực)

 

I

Phong trào <40

 

 0-6

39

Thọ+Thắng

(473)

-

Thắng+Quân

(419)

 

A

Cienco 4

 

 1-6

40

Phương+Đăng

(CN Hà Nội)

-

Thắng+Thanh

(419)

 

B

Cienco 4

 

0-6

41

Long+Thành

(208)

-

Thành+Hào

(471)

 

C

Cienco 4

 

6-1

42

Luận+Thiện

(482)

-

Tuấn+Thái

(422)

 

D

Cienco 4

 

 7-6

43

Thông+Cường

(412)

-

Lương+Thành

(208)

 

E

Cienco 4

 

 3-6

44

Tiến+Đông

(246)

-

Quân+ Hồng

(419)

 

G

Cienco 4

 

6-0

45

Giang+Tài

(422)

-

Hải+Hải

(419)

 

H

Cienco 4

 

 3-6

46

Tú + Tuấn

(419)

-

Quý + Cường

(479)

 

I

Cienco 4

 

 6-2

47

Hùng+Tuân

(CQ TCT)

-

Thắng+Quân

(419)

 

A

Cienco 4

 

 1-6

48

An+Nguyên

(CQ TCT)

-

Thắng+Thanh

(419)

 

B

Cienco 4

 

 3-6

49

Hưng+Ngân

(CQ TCT)

-

Thành+Hào

(471)

 

C

Cienco 4

 

0-6

50

Hưng+Khánh

(CQ TCT)

-

Tuấn+Thái

(422)

 

D

Cienco 4

 

 

51

Kiên+Long

(CQ TCT)

-

Lương+Thành

(208)

 

E

Cienco 4

 

6-0

52

Long+Vinh

(CQ TCT)

-

Quân+ Hồng

 (419)

 

G

Cienco 4

 

 0-6

53

Toan+Huệ

(CQ TCT)

-

Hải+Hải

(419)

 

H

Cienco 4

 

 0-6

54

Hải + Minh

(CQ TCT)

-

Quý + Cường

(479)

 

I

Cienco 4

 

 

55

Hồng+Hùng

(Tr.Sơn)

-

Phương+Hùng

(QK4)

 

A

Phong trào >40

 

 6-2

56

Hồng+Thành

(Đường Sắt)

-

Minh+Hải

(Ph.Đông)

 

A

Phong trào >40

 

 6-3

57

Lễ+Dũng

(Ph.Đông)

-

Quế+Bàng

(SG-KL)

 

B

Phong trào >40

 

6-0

58

Hải+Kiên

(Điện Lực)

-

Vĩnh+Luận

(CA tỉnh)

 

C

Phong trào >40

 

 6-3

59

Hường+Hải

(Tr.Sơn)

-

Nam+Đức

(Tân Kỳ)

 

D

Phong trào >40

 

 6-4

60

Chính+Cường

(Hà Nội)

-

Dũng+Quang

(SG-KL)

 

A

Ngoại hạng A

 

6-0

61

Khoa+Thành

(Cienco4)

-

Quý+Phú

(Hà Tĩnh)

 

A

Ngoại hạng A

 

 1-6

62

Hùng+Trí

(Xăng Dầu)

-

Tài+Quang

(Vinaconex)

 

B

Ngoại hạng A

 

6-2

63

Tủn+Sơn

(Quảng Bình)

-

Sơn+Đường

(BP Hà Tĩnh)

 

B

Ngoại hạng A

 

 2-0

64

Hồng+Hùng

(Tr.Sơn)

-

Minh+Hải

(Ph.Đông)

 

A

Phong trào >40

 

6-0

65

Phương+Hùng

(QK4)

-

Hồng+Thành

(Đường Sắt)

 

A

Phong trào >40

 

6-0

66

Quế+Bàng

(SG-KL)

-

Danh+Việt

(Coecco)

 

B

Phong trào >40

 

0-6

67

Vĩnh+Luận

(CA tỉnh)

-

Bình+Hà

(BP Hà Tĩnh)

 

C

Phong trào >40

 

3-6

68

Nam+Đức

(Tân Kỳ)

-

Hùng+Long

(Tr.Sơn)

 

D

Phong trào >40

 

 5-7

 

07H00 NGÀY 11/10/2014

69

Chính+Cường

(Hà Nội)

-

Quý+Phú

(Hà Tĩnh)

 

A

Ngoại hạng A

 

1-6

70

Dũng+Quang

(SG-KL)

-

Khoa+Thành

(Cienco4)

 

A

Ngoại hạng A

 

6-0

71

Hùng+Trí

(Xăng Dầu)

-

Sơn+Đường

(BP Hà Tĩnh)

 

B

Ngoại hạng A

 

6-0

72

Tài+Quang

(Vinaconex)

-

Tủn+Sơn

(Quảng Bình)

 

B

Ngoại hạng A

 

6-2

73

Hồng+Hùng

(Tr.Sơn)

-

Hồng+Thành

(Đường Sắt)

 

A

Phong trào >40

 

 6-4

74

Minh+Hải

(Ph.Đông)

-

Phương+Hùng

(QK4)

 

A

Phong trào >40

 

 0-6

75

Lễ+Dũng

(Ph.Đông)

-

Danh+Việt

(Coecco)

 

B

Phong trào >40

 

 4-6

76

Hải+Kiên

(Điện Lực)

-

Bình+Hà

(BP Hà Tĩnh)

 

C

Phong trào >40

 

0-6

77

Hường+Hải

(Tr.Sơn)

-

Hùng+Long

(Tr.Sơn)

 

D

Phong trào >40

 

6-4

78

Độ+Vy

(CĐ Nghề 4)

-

Thắng+Quảng

(NTV+)

 

A

HCSN B

 

6-3

79

Ngọc+Hưng

(NHNNo)

-

Hiếu+Tiến

(Giao tế)

 

A

HCSN B

 

6-2

80

Việt+Bình

(ĐH Vinh)

-

Tiến+Tùng

(Đường Sắt)

 

B

HCSN B

 

6-3

81

Tuấn+Nam

(T.T.Đạt)

-

Sơn+Ngoạn

(Tr.Sơn 1)

 

B

HCSN B

 

6-7 

82

Trang+Đức

(Tòa Án)

-

Chiến+Thắng

(QK4)

 

C

HCSN B

 

0-6

83

Hoàng+Hưng

(Coecco)

-

Hoàng+Mạnh

(QK4)

 

D

HCSN B

 

4-6 

84

Trung+Lợi

(Nghi Xuân)

-

Hợi+Hoài

(CĐ Nghề 4)

 

E

HCSN B

 

 6-4

85

Hải+Tiến

(UBND tỉnh)

-

Phương+Thành

(HHT)

 

G

HCSN B

 

6-0

86

Hà+Hưng

(Tr.Sơn 1)

-

Dương+Hùng

(Xăng Dầu)

 

H

HCSN B

 

 6-3

87

An +Sánh

(Diễn Châu)

-

Hùng+Phong

(Cửa Lò)

 

I

HCSN B

 

 6-1

88

Độ+Vy

(CĐ Nghề 4)

-

Hiếu+Tiến

(Giao tế)

 

A

HCSN B

 

3-6 

89

Thắng+Quảng

(NTV+)

-

Ngọc+Hưng

(NHNNo)

 

A

HCSN B

 

0-6 

90

Việt+Bình

(ĐH Vinh)

-

Sơn+Ngoạn

(Tr.Sơn 1)

 

B

HCSN B

 

4-6 

91

Tiến+Tùng

(Đường Sắt)

-

Tuấn+Nam

(T.T.Đạt)

 

B

HCSN B

 

 7-6

92

Chiến+Thắng

(QK4)

-

Sơn+Chung

(NTV+)

 

C

HCSN B

 

6-1 

93

Hoàng+Mạnh

(QK4)

-

Hiền+Toàn

(CA tỉnh)

 

D

HCSN B

 

4-6 

94

Hợi+Hoài

(CĐ Nghề 4)

-

Lâm+Thân

(UBND tỉnh)

 

E

HCSN B

 

1-6 

95

Phương+Thành

(HHT)

-

Bình+Thắng

(Tỉnh ủy)

 

G

HCSN B

 

0-6 

96

Dương+Hùng

(Xăng Dầu)

-

Hạnh+Thái

(Tr.Thành)

 

H

HCSN B

 

 0-6

97

Hùng+Phong

(Cửa Lò)

-

Thi+Phong

(ĐH Vinh)

 

I

HCSN B

 

4-6 

 

14H30 NGÀY 11/10/2014

98

Chính+Cường

(Hà Nội)

-

Khoa+Thành

(Cienco 4)

 

A

Ngoại hạng A

 

6-1

99

Quý+Phú

(Hà Tĩnh)

-

Dũng+Quang

(SG-KL)

 

A

Ngoại hạng A

 

6-0

100

Hùng+Trí

(Xăng Dầu)

-

Tủn+Sơn

(Quảng Bình)

 

B

Ngoại hạng A

 

6-4

101

Sơn+Đường

(BP Hà Tĩnh)

-

Tài+Quang

(Vinaconex)

 

B

Ngoại hạng A

 

 0-6

102

Cường + Hào

(Tần Số)

-

Nam +Hiếu

(Nghi Xuân)

 

A

LĐ HCSN

 

6-0 

103

Hoa + Dũng

(Cienco 4)

-

Tỵ + Trà

(Điện Lực HT)

 

B

LĐ HCSN

 

2-6 

104

Độ+Vy

(CĐ Nghề 4)

-

Ngọc+Hưng

(NHNNo)

 

A

HCSN B

 

5-7 

105

Hiếu+Tiến

(Giao tế)

-

Thắng+Quảng

(NTV+)

 

A

HCSN B

 

0-6 

106

Việt+Bình

(ĐH Vinh)

-

Tuấn+Nam

(T.T.Đạt)

 

B

HCSN B

 

6-1 

107

Sơn+Ngoạn

(Tr.Sơn 1)

-

Tiến+Tùng

(Đường Sắt)

 

B

HCSN B

 

6-2 

108

Nam + Hiếu

(Nghi Xuân)

-

Nhân + Hóa

(Đông Nam)

 

A

LĐ HCSN

 

 0-6

109

Tỵ + Trà

(Điện Lực HT)

-

Ngọc + Giang

 (NTV+)

 

B

LĐ HCSN

 

 

110

Trang+Đức

(Tòa Án)

-

Sơn+Chung

(NTV+)

 

C

HCSN B

 

0-6 

111

Hoàng+Hưng

(Coecco)

-

Hiền+Toàn

(CA tỉnh)

 

D

HCSN B

 

 1-6

112

Trung+Lợi

(Nghi Xuân)

-

Lâm+Thân

(UBND tỉnh)

 

E

HCSN B

 

6-7

113

Hải+Tiến

(UBND tỉnh)

-

Bình+Thắng

(Tỉnh ủy)

 

G

HCSN B

 

 6-0

114

Hà+Hưng

(Tr.Sơn 1)

-

Hạnh+Thái

(Tr.Thành)

 

H

HCSN B

 

6-0

115

An +Sánh

(Diễn Châu)

-

Thi+Phong

(ĐH Vinh)

 

I

HCSN B

 

 2-6

116

Cường + Hào (Tần Số)

-

Nhân + Hóa

(Đông Nam)

 

A

LĐ HCSN

 

 6-2

117

Hoa + Dũng

(Cienco 4)

-

Ngọc + Giang

(NTV+)

 

B

LĐ HCSN

 

 7-5

118

Nhất A

Phú+Quý

(HT)

 

-

 

Nhì B

Tài+Quang

(Vinaconex)

 

 

BK1

 

Ngoại hạng A