Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kết quả thi đấu Giải Quần vợt Cúp NTV 2017 trên sân Giao Tế

21:15, 19/08/2017

Trên Sân quần vợt Trung Long diễn ra các nội dung thi đấu: Đôi nam trình 4.75; Đôi nam trình 6.25.

Địa điểm thi đấu: Sân Quần vợt Giao Tế
Nội dung: Đôi nam lãnh đạo, đôi nam 6.25, đôi nam 4.75.
Thời gian thi đấu: Sáng 7h00; Chiều 14h00 
Ghi chú: Lịch có thể thay đổi do BTC bố trí các trận đấu cho phù hợp do vậy đề nghị các VĐV có mặt đầu buổi thi đấu.
 

TG

Cặp đấu

Bảng

Nội dung

TT

KQ

14h00

ngày 18/8/2017

Hiếu, Hùng (GĐ.Gas)

-

Hoàng, Anh (T.Long)

A

Trình 6.25

1

2 - 6

Trí, Được (Bản Vẽ)

-

Tài, Trường (Vinaconex)

A

Trình 6.25

2

6 - 2

Xuân, Kỳ (Bắc Á)

-

Diệu, Trường (T.Hóa)

B

Trình 6.25

3

4 - 6

16h00 – KHAI MẠC

 

Thắng, Thắng (457)

-

Sơn, Vượng (T.Hóa)

B

Ngoại hạng

KM

6 - 0

Hùng, Tuấn (HHT)

-

Huy, Tuấn (T.Long)

B

Trình 6.25

4

7 - 5

Hiền, Anh (VNPT)

-

Học, Mạnh (HHT)

C

Trình 6.25

5

 

Sơn, Chung (T.Sơn)

-

Hưng, Hùng (T.Hóa)

D

Trình 6.25

6

6 - 4

Tùng, Liêm (Visitec)

-

Hoàng, Linh (BIDV)

A

Trình 4.75

7

 

Giáp, Nam (T.Long)

-

Đạt, Quyền (TXTH)

A

Trình 4.75

8

 

Hòa, Phong (M.Thanh)

-

Kiên, Thành (C.Thuế)

B

Trình 4.75

9

 

Thái, Tuấn (GĐ Gas)

-

Hòa, Hùng (Xứ Nghệ)

B

Trình 4.75

10

 

7h00

ngày 19/8/2017

Sơn, Sơn (Q.Lưu)

-

Trung, Hòa (D.Châu)

C

Trình 4.75

11

 

Luận, Tùng (C.An)

-

Phú, Quý (G.Tế)

C

Trình 4.75

12

 

Hiếu, Hùng (GĐ.Gas)

-

Tài, Trường (Vinaconex)

A

Trình 6.25

13

6 - 3

Hoàng, Anh (T.Long)

-

Trí, Được (Bản Vẽ)

A

Trình 6.25

14

 

Xuân, Kỳ (Bắc Á)

-

Huy, Tuấn (T.Long)

B

Trình 6.25

15

6 - 2

Diệu, Trường (T.Hóa)

-

Hùng, Tuấn (HHT)

B

Trình 6.25

16

 

Thua trận 5

-

Huệ, Thắng (457)

C

Trình 6.25

17

7 - 5

Thua trận 6

-

Anh, Tuấn (C.Lò)

D

Trình 6.25

18

 

Tùng, Liêm (Visitec)

-

Đạt, Quyền (TXTH)

A

Trình 4.75

19

 

Hoàng, Linh (BIDV)

-

Giáp, Nam (T.Long)

A

Trình 4.75

20

 

Hòa, Phong (M.Thanh)

-

Hòa, Hùng (Xứ Nghệ)

B

Trình 4.75

21

 

Kiên, Thành (C.Thuế)

-

Thái, Tuấn (GĐ Gas)

B

Trình 4.75

22

 

14h00

ngày 19/8/2017

Sơn, Sơn (Q.Lưu)

-

Phú, Quý (G.Tế)

C

Trình 4.75

23

 

Trung, Hòa (D.Châu)

-

Luận, Tùng (C.An)

C

Trình 4.75

24

 

Hiếu, Hùng (GĐ.Gas)

-

Trí, Được (Bản Vẽ)

A

Trình 6.25

25

 

Tài, Trường (Vinaconex)

-

Hoàng, Anh (T.Long)

A

Trình 6.25

26

 

Xuân, Kỳ (Bắc Á)

-

Hùng, Tuấn (HHT)

B

Trình 6.25

27

 

Huy, Tuấn (T.Long)

-

Diệu, Trường (T.Hóa)

B

Trình 6.25

28

 

Thắng trận 5

-

Huệ, Thắng (457)

C

Trình 6.25

29

 

Thắng trận 6

-

Anh, Tuấn (C.Lò)

D

Trình 6.25

30

 

Tùng, Liêm (Visitec)

-

Giáp, Nam (T.Long)

A

Trình 4.75

31

 

Đạt, Quyền (TXTH)

-

Hoàng, Linh (BIDV)

A

Trình 4.75

32

 

Hòa, Phong (M.Thanh)

-

Thái, Tuấn (GĐ Gas)

B

Trình 4.75

33

 

Hòa, Hùng (Xứ Nghệ)

-

Kiên, Thành (C.Thuế)

B

Trình 4.75

34

 

7h00

ngày 20/8/2017

Sơn, Sơn (Q.Lưu)

-

Luận, Tùng (C.An)

C

Trình 4.75

35

 

Phú, Quý (G.Tế)

-

Trung, Hòa (D.Châu)

C

Trình 4.75

36

 

Nhất A

-

Nhì C

TK1

Trình 6.25

37

 

Nhất B

-

Nhì D

TK2

Trình 6.25

38

 

Nhất C

-

Nhì A

TK3

Trình 6.25

39

 

Nhất D

-

Nhì B

TK4

Trình 6.25

40

 

Thắng TK1

-

Thắng TK3

BK1

Trình 6.25

41

 

Thắng TK2

-

Thắng TK 4

BK2

Trình 6.25

42

 

15h00

20/8/2017

Thắng BK1

-

Thắng BK2

CK

Trình 6.25

43

 

Thắng BK1

-

Thắng BK2

CK

Ngoại hạng

44

 

BẾ MẠC TRAO THƯỞNG

 

 

* NTV tiếp tục cập nhật