Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lịch thi đấu Giải quần vợt Cúp NTV tại Sân Trung Long - Ngoài trời

09:00, 09/08/2018

Lịch thi đấu  Trung Long ngoài trời gồm những nội dung: Đôi Nam ngoại hạng, Trình 3.75. Thời gian bắt đầu từ 07h30 ngày 10/8/2018

 

Địa điểm: Sân 1 Trung Long ngoài trời. Thời gian: Bắt đầu từ 07h30 ngày 10/8/2018

Lưu ý: - Lịch thi đấu sẽ có thay đổi, đề nghị các VĐV theo dõi qua Bàn điều hành trên các sân để chủ động.

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Được + Long (Vina)

-

Vinh + Chất (ĐĐ)

B

Ngoại hạng

 

 

2

Được + Long (Vina)

-

Đường + Sơn (HT)

B

Ngoại hạng

 

 

3

Vinh + Chất (ĐĐ)

-

Đường + Sơn (HT)

B

Ngoại hạng

 

 

 

Địa điểm: Sân 1 Trung Long ngoài trời.  Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 10/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Việt + Giang  (Giao tế)

-

Thắng + Quỳnh  (Đầu máy)

V

3.75

6-3

 

2

Long + Mai  (Diễn Châu)

-

Tuấn + Lữ  (Vinaconex)

VI

3.75

3-6

 

3

Thắng + Quỳnh  (Đầu máy)

-

Anh  +  Hùng  (Sở TC)

V

3.75

1-6

 

4

Tuấn + Lữ  (Vinaconex)

-

Thuận + Kiên  (QK4)

VI

3.75

2-6

 

5

Việt + Giang  (Giao tế)

-

Anh  +  Hùng  (Sở TC)

V

3.75

6-1

 

6

Long + Mai  (Diễn Châu)

-

Thuận + Kiên  (QK4)

VI

3.75

3-6

 

7

Hoàng + Hưng  (Diễn Châu)

-

Hùng +  Ý  (T&T)

XII

3.75

1-6

 

8

Tùng + Tiến  (Toa xe)

-

Cường + Trường (Vinaconex)

XII

3.75

6-3

 

9

Hoàng + Hưng  (Diễn Châu)

-

Cường + Trường (Vinaconex)

XII

3.75

1-6

 

10

Hùng +  Ý  (T&T)

-

Tùng + Tiến  (Toa xe)

XII

3.75

6-3

 

11

Hoàng + Hưng  (Diễn Châu)

-

Tùng + Tiến  (Toa xe)

XII

3.75

0-6

 

12

Cường + Trường (Vinaconex)

-

Hùng +  Ý  (T&T)

XII

3.75

2-6

 

13

Tư  + Tuấn (XM Hoàng Mai)

-

Sơn + An  (Sư 324)

IX

3.75

6-5

 

14

Sơn + An  (Sư 324)

-

Chương + Hải  (HHT)

IX

3.75

6-4

 

15

Tư  + Tuấn (XM Hoàng Mai)

-

Chương + Hải  (HHT)

IX

3.75

4-6

 

 

Địa điểm: Sân 1 Trung Long ngoài trời.  Thời gian: Bắt đầu từ 07h00 ngày 11/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Diên + Hiền  (BCH QS)

-

Thanh + Trí  (Diễn Châu)

XIV

3.75

4-6

 

2

Tuấn + Duy  (Morning)

-

Tùng  +  Trí  (QK4)

XIV

3.75

2-6

 

3

Thương + Nam (Việt Hàn)

-

Thắng + Thành  (Công an)

XV

3.75

6-0

 

4

Thảo + Hạnh (Diễn Châu)

-

Thảo + Hiền (Cục thuế)

XV

3.75

6-0

 

5

Diên + Hiền  (BCH QS)

-

Tùng  +  Trí  (QK4)

XIV

3.75

1-6

 

6

Thanh + Trí  (Diễn Châu)

-

Tuấn + Duy  (Morning)

XIV

3.75

6-1

 

 

Địa điểm: Sân 1 Trung Long ngoài trời.  Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 11/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Tài + Dương (Vina)

-

Học + Quang (HHT)

A

Ngoại hạng

6-1

 

2

Phúc + Hiếu (XMHM)

-

Vinh + Chất (ĐĐ)

B

Ngoại hạng

6-5

 

3

Vinh + Chất (ĐĐ)

-

Ngộ + Kỳ (TTĐ)

B

Ngoại hạng

 

 

4

Huy + Hoàng (C.An)

-

Học + Quang (HHT)

A

Ngoại hạng

6-0

 

5

Thắng + Thắng (T.S)

-

Tài + Dương (Vina)

A

Ngoại hạng

 

 

6

Đường + Sơn (HT)

-

Ngộ + Kỳ (TTĐ)

B

Ngoại hạng

 

 

7

Nhất I:

Tuấn - LUân (Bản Vẽ)

-

Nhì:

Cường - Long (TSơn)

1.1/32

3.75

6-4

 

8

Nhất II:

Tuân - Khánh (Đồng đội)

-

Nhì:

Tùng - Tiến (Toa xe)

2.1/32

3.75

6-1

 

9

Nhất III:

Độ - Chính (T50)

-

Nhì:

Hải - Đức (TSơn)

3.1/32

3.75

6-5

 

10

Nhất IV:

Sơn - Tú (Nhiệt điện 2)

-

Nhì:

Thảo - HIền (Cuc Thuế)

4.1/32

3.75

6-3

 

11

Thắng trận 1 (9.1/32)

-

Thắng trận 2  (10.1/32)

5.1/16

3.75

 

 

12

Thắng trận 3 (11.1/32)

-

Thắng trận 4  (12.1/32)

6.1/16

3.75

 

 

13

Thắng trận 6 (5.1/16)

-

Thắng trận 7  (6.1/16)

TK3

3.75

 

 

 

Địa điểm: Sân 2 Trung Long ngoài trời. Thời gian: Bắt đầu từ 07h30 ngày 10/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Đường + Sơn (HT)

-

Phúc + Hiếu (XMHM)

B

Ngoại hạng

 

 

2

Ngộ + Kỳ (TTĐ)

-

Phúc + Hiếu (XMHM)

B

Ngoại hạng

 

 

3

Ngộ + Kỳ (TTĐ)

-

Được + Long (Vina)

B

Ngoại hạng

 

 

 

Địa điểm: Sân 2 Trung Long ngoài trời.  Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 10/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Cương + Tuyên  (Morning)

-

Dũng  +  Sơn  (Diễn Châu)

VII

3.75

 

 

2

Vy + Long  (DN số 4)

-

Sơn + Hà  (Diễn Châu)

VIII

3.75

 

 

3

Dũng  +  Sơn  (Diễn Châu)

-

Thuần + Thái  (QK4)

VII

3.75

 

 

4

Sơn + Hà  (Diễn Châu)

-

Tiến + Phương  (QY4)

VIII

3.75

 

 

5

Cương + Tuyên  (Morning)

-

Thuần + Thái  (QK4)

VII

3.75

 

 

6

Vy + Long  (DN số 4)

-

Tiến + Phương  (QY4)

VIII

3.75

 

 

7

Thước + Du  (Lữ 206)

-

Hoàng + Trung (Kiểm toán)

XIII

3.75

 

 

8

Linh  + Thanh  (Tân Kỳ)

-

Giáp + Siếu  (Bản vẽ)

XIII

3.75

 

 

9

Thước + Du  (Lữ 206)

-

Giáp + Siếu  (Bản vẽ)

XIII

3.75

 

 

10

Hoàng + Trung (Kiểm toán)

-

Linh  + Thanh  (Tân Kỳ)

XIII

3.75

 

 

11

Thước + Du  (Lữ 206)

-

Linh  + Thanh  (Tân Kỳ)

XIII

3.75

 

 

12

Giáp + Siếu  (Bản vẽ)

-

Hoàng + Trung (Kiểm toán)

XIII

3.75

 

 

13

Diên + Hiền  (BCH QS)

-

Tuấn + Duy  (Morning)

XIV

3.75

 

 

14

Tùng  +  Trí  (QK4)

-

Thanh + Trí  (Diễn Châu)

XIV

3.75

 

 

 

Địa điểm: Sân 2 Trung Long ngoài trời.  Thời gian: Bắt đầu từ 07h00 ngày 11/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Cường + Long (Trường Sơn2)

-

Châu + Thành (Diễn Châu)

XVI

3.75

 

 

2

Đức + Hậu (Xăng dầu)

-

Thái + Anh (Vinaconex)

XVI

3.75

 

 

3

Cường + Long (Trường Sơn2)

-

Thái + Anh (Vinaconex)

XVI

3.75

 

 

4

Châu + Thành (Diễn Châu)

-

Đức + Hậu (Xăng dầu)

XVI

3.75

 

 

5

Thương + Nam (Việt Hàn)

-

Thảo + Hiền (Cục thuế)

XV

3.75

 

 

6

Thắng + Thành  (Công an)

-

Thảo + Hạnh (Diễn Châu)

XV

3.75

 

 

 

Địa điểm: Sân 2 Trung Long ngoài trời.  Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 11/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Dũng + Quang (Tecco)

-

Tài + Chung (Vinaconex)

B

6.50

 

 

2

Nhất IX

-

Nhì

9.1/32

3.75

 

 

3

Nhất X

-

Nhì

10.1.32

3.75

 

 

4

Nhất XI

-

Nhì

11.1.32

3.75

 

 

5

Nhất XII

-

Nhì

12.1/32

3.75

 

 

6

Nhất XIII

-

Nhì

13.1/32

3.75

 

 

7

Nhất XIV

-

Nhì

14.1.32

3.75

 

 

8

Nhất XV

-

Nhì

15.1.32

3.75

 

 

9

Nhất XVI

-

Nhì

16.1/32

3.75

 

 

10

Thắng trận 6 (13.1/32)

-

Thắng trận 7  (14.1/32)

7.1/16

3.75

 

 

11

Thắng trận 8 (15.1/32)

-

Thắng trận 9  (16.1/32)

8.1/16

3.75

 

 

12

Thắng trận 10 (7.1/16)

-

Thắng trận 11  (8.1/16)

TK4

3.75