Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng sau hơn 30 năm đổi mới

11:00, 31/05/2019
Sáng nay (31/5), Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng sau hơn 30 năm đổi mới.
Toàn cảnh lớp
Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được Giáo sư - Tiến Sỹ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi chuyên đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng qua 30 năm đổi mới”.

Giáo sư - Tiến Sỹ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi chuyên đề.

Những vấn đề trọng tâm liên quan đến lý luận thực tiễn được trao đổi, gồm:  Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác tư tưởng, lý luận có bước tiến mới; công tác tổ chức, cán bộ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và phương thức lãnh đạo của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Buổi chiều, ông Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 35 TW trao đổi chuyên đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”.
Nguyễn Nam - Chu Quý
 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện