Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đề xuất Ban Bí thư sớm ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy cấp huyện

18:01, 11/06/2019
Chiều nay (11/6), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo Quy định của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện”.

Chủ trì hội nghị về phía điểm cầu Trung ương có đồng chí Mai Văn  Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Tại điểm cầu Nghệ An do các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Dự thảo Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện gồm 4 chương, 11 điều. Để xây dựng dự thảo, Ban Tổ chức Trung ương đã tiến hành khảo sát tại 82 đơn vị cấp huyện thuộc 9 tỉnh thành trong cả nước; Nghiên cứu các Quy định của Đảng, Pháp luật của  Nhà nước có liên quan và quy chế làm việc của cấp ủy cấp huyện. Đồng thời phân tích tổng hợp báo cáo tổng kết của 63 tỉnh ủy, thành ủy về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy cấp huyện.

Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Võ Văn Dũng phát biểu góp ý kiến tại hội nghị.
Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Võ Văn Dũng phát biểu góp ý kiến tại hội nghị.

Các ý kiến góp ý tại hội nghị khẳng định, dự thảo Quy định đã bám sát vào cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nguyên tắc tổ chức của Đảng; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các Nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương có liên quan. Đồng thời cũng đã xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy cấp huyện; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm với cấp ủy cấp tỉnh và cấp ủy cấp xã. Nội dung quy định ngắn gọn, bao quát, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi. Tuy nhiên, từ thực tiễn công tác, nhiều ý kiến đề nghị cần  bổ sung thêm nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực cấp ủy  đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn; Mối quan hệ công tác trong nội bộ của cấp ủy cấp huyện, các ngành do ngành dọc quản lý đóng trên địa bàn. Ngoài ra cần quy định sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy trong công tác cán bộ, trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn. .. Một số ý kiến cũng góp ý chỉnh sửa, bổ sung thêm một số câu, từ, kết cấu để quy định dễ hiểu, rõ ràng và ban quát hơn. Đồng thời mong muốn quy định sớm được ban hành để đảm bảo sự đồng bộ thống nhất, liên thông trong hệ thống các văn bản của Đảng.

Tại điểm cầu Hà Nội.
Tại điểm cầu Hà Nội.

Kết luận tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính khẳng định, trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quy định nhằm sớm trình Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí cũng nhấn mạnh, việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy cấp huyện nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất giữa các địa phương, góp phần khắc phục hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện.
 Mai Hương – Duy Thanh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện