Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Con Cuông

15:14, 08/08/2019
Sáng nay (8/8), Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Con Cuông về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

Trong thơì gian qua,  công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được huyện Con Cuông chỉ đạo thực hiện công tâm, khách quan. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, đến nay, huyện đã giảm được 4 đơn vị thuộc ngành giáo dục; hoàn thành việc sát nhập Văn phòng Đảng ủy- HĐND-UBND ở 13/13 xã thị trấn;  Điều động 6 công an chính quy về làm Trưởng, phó công an ở các địa phương. Huyện cũng đã thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT huyện và mô hình Trưởng Ban dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMT huyện. Huyện cũng đã thông qua kế hoạch sát nhập Đài Truyền thanh- Truyền hình với Trung tâm VH-TT-TT; 24 khối, thôn bản chưa đủ tiêu chí để thực hiện sát nhập trong năm 2019.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương  Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã ghi nhận và đánh giá công tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy khẩn trương  xây dựng báo cáo bổ sung, tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra để hoàn thiện báo cáo trong thời gian sớm nhất,  quá trình thực hiện cần lồng ghép liên thông, tích hợp phải được đồng bộ với các văn bản khác để đồng bộ, thống nhất. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện nghị quyết 26 gắn với nghị quyết 18.
Minh Hạnh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm