Thời sự - Chính trị

Ban Dân tộc tỉnh - Ban Dân tộc HĐND tỉnh triển khai các nội dung phối hợp năm 2020

11:01, 18/02/2020
Sáng nay (18/2), Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp năm 2019 và triển khai các nội dung phối hợp năm 2020. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường. 
 
 Toàn cảnh hội nghị.

Theo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân tộc HĐND tỉnh, năm 2019 công tác phối hợp thực hiện giữa hai cơ quan luôn thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc; Ban dân tộc tỉnh và Ban dân tộc HĐND tỉnh luôn tạo điều kiện phối hợp trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến dân tộc thiểu số và vùng dân tộc thiểu số.…

 
Ông Lương Thanh Hải - Trưởng Ban dân tộc tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Bên cạnh đó, phối hợp cho ý kiến vào các Quyết định của UBND tỉnh, dự thảo các Nghị quyết HĐND tỉnh về rà soát, sáp nhập xã, thôn bản tại các huyện miền núi.

 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đánh giá cao kết quả trong công tác phối hợp giữa 2 đơn vị. Về nhiệm vụ năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân tộc HĐND tỉnh cần tiếp tục phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là: làm tốt công tác rà soát, xây dựng và triển khai thực hiện chính sách pháp luật về công tác dân tộc. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cũng như trao đổi và cung cấp thông tin.
                                              
 

Huy Cung – Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện