Thời sự - Chính trị

Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ: Tôn vinh 30 gương điển hình" Người tốt việc tốt"

10:32, 12/03/2020
Tại hội nghị Tổng kết phong trào thi đua " Vì an ninh tổ quốc" và triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ đã biểu dương, tôn vinh 30 gương điển hình" Người tốt việc tốt" giai đoạn 2015 - 2020 .
 
Tiết mục văn nghệ chào mừng. 

Trong 5 năm qua phong trào thi đua " Vì an ninh tổ quốc" đã được cán bộ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ hưởng ứng tích cực. Các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc đã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình bám sát nội dung của Trung đoàn, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện đều có sự phân công rõ ràng cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và rút kinh nghiệm kịp thời qua từng nhiệm vụ, từng giai đoạn, nhằm phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể.

 
Các đại biểu tham dự. 

Qua đó, cũng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp trong lòng dân. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, nhiều cán bộ chiến sĩ Trung đoàn được biểu dương, khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được lắng nghe những chia sẻ, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện phong trào thi đua" Vì an ninh tổ quốc" của các điển hình tiêu biểu.

 
 Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ biểu dương, tôn vinh 30 gương điển hình" Người tốt việc tốt".

Dịp này, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ đã biểu dương, tôn vinh 30 gương điển hình" Người tốt việc tốt" và phát động phong trào thi đua " Vì an ninh tổ quốc" giai đoạn 2020 - 2025.

Mỹ Hạnh - Duy Quý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện