TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông: Xây dựng huyện Con Cuông theo hướng phát triển đô thị sinh thái 

11:29, 29/05/2020
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh huyện Con Cuông cần quan tâm công tác lập quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng huyện Con Cuông theo hướng phát triển đô thị sinh thái, làm cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội huyện theo hướng bền vững. Theo đó, kinh tế Con Cuông phải là kinh tế “Xanh”, sự phát triển của Con Cuông phải là sự phát triển "Thân thiện".

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông bày tỏ sự vui mừng khi về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - một vùng đất lịch sử đã từng có “Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay” mà Bình ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi đã nhắc đến, một vùng đất nổi tiếng với “Cơm Mường Quạ, cá sông Giăng” Đây là đơn vị thứ 2 của tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và là một trong 4 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm Đại hội điểm. 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo tại đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ 27.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông đã  biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Con Cuông đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Con Cuông đã quyết tâm đổi mới, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện, tạo thế và lực cao hơn cho giai đoạn mới. Kinh tế tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách hằng năm vượt kế hoạch tỉnh giao. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp. Thu hút đầu tư có bước đột phá, nhất là cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Du lịch phát triển ngày càng rõ nét. Diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, từng bước hình thành là đô thị trung tâm vùng Tây Nam của tỉnh. Điều này thể hiện khá rõ ở không gian thị trấn và các khu vực tập trung đông dân cư sinh sống.  Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững; an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Quan hệ với các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới tiếp tục được giữ vững và phát huy. Môi trường, hệ sinh thái tự nhiên, nhất là vốn rừng với trọng tâm là Khu dự trữ sinh quyển Pù Mát được gìn giữ, bảo vệ tốt, trở thành khu vực có vai trò hết sức quan trọng trong việc cân bằng sinh thái, không chỉ cho Nghệ An, cho Việt Nam mà cho cả khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định về nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Huyện Con Cuông vẫn còn nhiều khó khăn. Kinh tế phát triển còn chậm, chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh; phong trào xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; tiến độ đồ án Quy hoạch xây dựng huyện Con Cuông theo hướng phát triển đô thị sinh thái còn chậm; một số giá trị truyền thống, lịch sử chưa được khai thác, phát huy với tư cách như là một lợi thế so sánh; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao; đời sống đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đang gặp nhiều khó khăn; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, nhất là cấp cơ sở ở một số lĩnh vực còn hạn chế; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân có phần chưa đáp ứng yêu cầu, chưa theo kịp sự thay đổi của xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị Đại hội thảo luận, phân tích, đánh giá sâu sắc những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học để từ đó đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả. Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Báo cáo chính trị đã thông qua tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ lưỡng các nội dung trên để đưa vào Nghị quyết Đại hội với ý chí tiến công, quyết tâm chính trị cao, đồng thời lưu ý thêm một số nội dung sau: 

Thứ nhất, cần quan tâm công tác lập quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng huyện Con Cuông theo hướng phát triển đô thị sinh thái, làm cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội huyện theo hướng bền vững. Kinh tế Con Cuông phải là kinh tế “Xanh”, sự phát triển của Con Cuông phải là sự phát triển Thân thiện, bao hàm từ việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển: Phải có cơ chế, sự động viên, hỗ trợ để người tài giỏi, năng động vượt lên làm giàu, dẫn dắt cộng đồng, nhưng đồng thời cũng phải quan tâm đến những người không có điều kiện để vươn lên, nhằm đảm bảo sự ổn định xã hội. Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế phải theo công thức “Con người hòa cùng thiên nhiên, được thiên nhiên che chở, nuôi sống”.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, từng bước phát triển thành trung tâm dịch vụ, thương mại vùng Tây Nam tỉnh Nghệ An. Tập trung phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm, du lịch văn hóa - lịch sử … Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn; nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch hiện có; chú trọng phát triển thêm các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa truyền thống đặc trưng của người dân địa phương.

Thứ ba, tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nhất là tại các thôn, bản. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, khai thác lợi thế, tăng quy mô sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến; phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông, lâm, thực phẩm sạch, an toàn. Chú trọng phát triển kinh tế rừng, nhất là phát triển nông, lâm nghiệp công nghệ cao dưới tán rừng; rà soát, xem xét chuyển một số diện tích rừng nghèo, rừng cạn kiệt để phát triển kinh tế, bảo đảm độ che phủ rừng phù hợp. Con Cuông có điều kiện và cần khẳng định quyết tâm trở thành trung tâm ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật công nghệ lớn trong lĩnh vực lâm nghiệp và là một trung tâm logistis cho chuỗi sản xuất, sản phẩm dịch vụ, chuỗi giá trị của Nghệ An ở khu vực Tây Nam.

Thứ tư, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội; đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đẩy lùi tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức để người dân tự vươn lên thoát nghèo. Với bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, thiết nghĩ rằng, huyện Con Cuông cần tiếp cận vấn đề này một cách quyết liệt, tự tin theo hướng coi đây là một trụ cột phát triển vững chắc, hết sức quan trọng của huyện trong thời gian tới.

Thứ năm, tiếp tục bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, duy trì tốt mối quan hệ với tỉnh có chung đường biên giới của nước bạn Lào. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là buôn bán ma túy, buôn người, tổ chức đi ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép… Làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị của địa phương. Tôi mong rằng Con Cuông sẽ luôn là một điểm tựa, một khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng an ninh cho tỉnh nhà trong mọi tình huống.

Thứ sáu, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tăng cường công tác phát triển đảng viên; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương; tạo chuyển biến mới về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân. 

Toàn cảnh đại hội.

Một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, sáng suốt giới thiệu, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất đạo đức, có năng lực đảm đương trọng trách được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 27 khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phân công cụ thể tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm