Thời sự - Chính trị

Góp ý Dự thảo Luật Cư trú ( sửa đổi)

09:22, 11/09/2020
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 11/0, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do ông Trần Văn Mão - Phó trưởng đoàn, chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Cư trú ( sửa đổi). 

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) có 7 chương, 39 điều, trong đó quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm của công dân, nơi cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, trách nhiệm quản lý cư trú và điều khoản thi hành. Các đại biểu cơ bản thống nhất về sự cần thiết phải sửa đổi những nội dung đã nêu trong Dự thảo Luật Cư trú nhằm đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ. Hơn nữa, việc chỉnh sửa lần này sẽ khắc phục được những hạn chế có thể lợi dụng Luật Cư trú để trốn tránh nghĩa vụ quân sự, trục lợi chính sách.

 

Bên cạnh đó, khi hoàn thiện và ban hành Luật sẽ có tính đồng bộ với việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú, đảm bảo liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, nhất là chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước để thuận tiện cho công dân./. 

Nguyễn Nam - Hồng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện