Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng

17:23, 07/11/2020
Chủ động phối hợp với cấp ủy các cấp nắm tình hình tổ chức cơ sở Đảng cũng như kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác... là một trong những yêu cầu của Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Đức Cường đối với các học viên sau đợt tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020.

Sáng 7/11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Bế mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020. Tham dự có đồng chí Lê Đức Cường - Uỷ viên ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy.

Toàn cảnh lễ bế mạc hội nghị.
Toàn cảnh lễ bế mạc hội nghị.

Sau gần 2 ngày tập huấn, hơn 200 học viên là trưởng, phó ban, chuyên viên ban tổ chức cấp huyện đã được giảng viên là cán bộ Ban tổ chức Trung ương, lãnh đạo ban, đại diện các phòng chuyên môn trực thuộc Ban tổ chức Tỉnh ủy trực tiếp giảng dạy 6 chuyên đề: Quán triệt một số điểm mới trong Quy định số 3702 của Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý; Công tác kiểm điểm đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; Nghiệp vụ công tác tổ chức Đảng, đảng viên; Những vấn đề cần lưu ý trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Hướng dẫn chuyển xếp ngạch lương cho cán bộ công chức, người lao động và chuyên đề công tác cán bộ trong tình hình hiện nay.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Đức Cường phát biểu bế mạc hội nghị.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Đức Cường phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị,Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Đức Cường nhấn mạnh, hội nghị tập huấn lần này được tổ chức nhằm trang bị thêm kiến thức về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trong những tháng cuối năm 2020, các học viên cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ chuyên môn của ngành, trong đó cụ thể hoá và triển khai các kế hoạch của Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại khen thưởng đối với tổ chức Đảng, đảng viên; Tham mưu thực hiện các kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18,19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; Tập trung tham mưu sắp xếp bố trí cán bộ sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các
Hơn 200 học viên là trưởng, phó ban, chuyên viên ban tổ chức cấp huyện tham gia tập huấn.

Bên cạnh đó, các học viên cần chủ động phối hợp với cấp ủy các cấp nắm tình hình tổ chức cơ sở Đảng cũng như kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác./.

Đức An - Chu Quý

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm