Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thông báo về việc tiếp nhận công chức vào làm việc tại Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An

16:35, 04/11/2020
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An thông báo về việc tiếp nhận công chức làm việc tại cơ quan Đảng ủy Khối năm 2020, cụ thể như sau:

1. Số lượng: 03 (ba) công chức
- Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng uỷ: Chịu trách nhiệm chính về công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ và tổng hợp công tác tuyên giáo, thông tin dư luận xã hội của Đảng uỷ.
- Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ: Chịu trách nhiệm chính về công tác văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin, quản trị các phần mềm quản lý văn bản của Cơ quan Đảng ủy; kiêm thủ quỹ cơ quan.
- Chuyên viên Văn phòng Đoàn Khối: Giúp việc cho Bí thư Đoàn Khối; theo dõi hoạt động của các tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc.
2. Hình thức tiếp nhận: Tiếp nhận, điều động theo Điều 31, Quy định số 3685-QĐ/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng, tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn 
3.1. Tiêu chuẩn chung
- Là công chức đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương của tỉnh Nghệ An; thời gian công tác kể từ khi được tuyển dụng lần đầu tối thiểu là 02 năm (không kể thời gian tập sự), trừ trường hợp tiếp nhận, điều động cán bộ theo ngành dọc; 02 năm gần nhất được xếp loại công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
- Văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học, ngành đào tạo phù hợp với từng vị trí;
- Trình độ lý luận chính trị, tin học văn phòng: Phù hợp với từng vị trí;
- Trình độ ngoại ngữ: Những người có trình độ, chứng chỉ ngoại ngữ sẽ là lợi thế;
- Có sức khỏe tốt;
- Có phẩm chất đạo đức tốt và triển vọng phát triển; không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích.  
- Tuổi đời: 
+ Đối với chuyên viên Ban Tuyên giáo và chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ: Nam không quá 45 tuổi (sinh từ tháng 11 năm 1975 trở về sau), nữ không quá 40 tuổi (sinh từ tháng 11 năm 1980 trở về sau);
+ Chuyên viên Văn phòng Đoàn Khối: Không phân biệt giới tính; người đang làm công tác chuyên trách đoàn không quá 30 tuổi (sinh từ tháng 11 năm 1990 trở về sau); các đối tượng khác không quá 25 tuổi (sinh từ tháng 11 năm 1995 trở về sau).
3.2. Tiêu chuẩn cụ thể
a) Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy
+ Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam;
+ Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan chuyên trách đảng, đoàn thể; những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyên giáo, thông tin, truyền thông sẽ là lợi thế;
+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học;
+ Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị trở lên.
    b) Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy
+ Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; 
    + Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan chuyên trách đảng, đoàn thể; những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực văn phòng, văn thư lưu trữ, thành thạo tin học văn phòng sẽ là lợi thế;
    + Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học thuộc mộ trong số các các chuyên ngành văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin, khoa học xã hội;
+ Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị trở lên;
+ Trình độ tin học: Tương đương tin học văn phòng trình độ B (cấp trước ngày 10/08/2016) hoặc chứng chỉ ứng dụng CNTT (cấp sau ngày 10/08/2016) trở lên.
c) Chuyên viên Văn phòng Đoàn Khối 
+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học; 
+ Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị trở lên.
4. Hồ sơ
4.1. Hồ sơ

- Bản sơ yếu lý lịch 2C (theo mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương), có thể đánh máy, in trên khổ giấy A4, ký nháy trên tất cả các trang;
- Đơn xin chuyển công tác do cá nhân viết, ký tên, có xác nhận của cơ quan nơi đang làm việc đồng ý cho chuyển công tác nếu được Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tiếp nhận;
- Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện tuyến huyện hoặc tương đương trở lên cấp (trong vòng 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ);
- Bản sao chứng thực giấy khai sinh và các văn bằng chứng chỉ của cá nhân;
- Bản nhận xét của cơ quan nơi đang công tác;
- Bản kê khai tài sản;
- Bản nhận xét nơi cư trú theo Quy định 213- QĐ/TW.
4.2. Nộp hồ sơ sơ tuyển
Người dự tuyển gửi bản sao có chứng thực hồ sơ dự tuyển (định dạng PDF) qua địa chỉ hộp thư điện tử của: 
Đồng chí Hồ Thị Hồng Liên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.
Email: honglienduy@gmail.com
Trước ngày 04 tháng 12 năm 2020.
Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh sẽ trực tiếp liên hệ với những người được sơ tuyển để trực tiếp đối chiếu, kiểm tra hồ sơ và thu lệ phí dự tuyển, 500.000 đồng/1 người.
 

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm