Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 11

10:12, 03/11/2020
Sáng 3/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 11 để nghe và cho ý kiến vào 3 nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh phiên họp.

Đại diện Sở Kế hoạch & Đầu tư đã trình bày Dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch năm 2020 gắn với điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Đại diện Sở Kế hoạch & Đầu tư trình bày Dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Theo đó, bố trí vốn cho các dự án có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương nhưng còn thiếu vốn theo cơ cấu nguồn vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có tiến độ giải ngân tốt, dự án phải bố trí vốn xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc trách nhiệm ngân sách tỉnh, có nhu cầu và khả năng giải ngân hết vốn bổ sung theo quy định.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu tại phiên họp.

Đồng thời, ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01/01/2015, bố trí vốn xây dựng quy hoạch tỉnh, các dự án chuyển tiếp bức xúc, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng. Điều chỉnh giảm chỉ tiêu thuộc lĩnh vực, địa phương nào thì ưu tiên điều chỉnh tăng cho lĩnh vực, địa phương đó. Nếu lĩnh vực, địa phương không có dự án đủ các điều kiện thì có thể điều chuyển sang lĩnh vực, địa phương khác. Gắn điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch năm với kế hoạch trung hạn để đảm bảo không vượt kế hoạch trung hạn giao. Việc điều chỉnh tăng kế hoạch trung hạn 2016-2020 phải đảm bảo không vượt cơ cấu nguồn vốn ngân sách tỉnh đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Với lập luận rõ ràng, mục tiêu điều chỉnh cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đồng tình thông qua Dự thảo Nghị quyết này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại phiên họp.

Đối với Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, mục tiêu là để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX cũng như các mục tiêu, định hướng trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của các ngành, lĩnh vực, địa phương và các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên họp.

Sau ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cơ bản đồng tình với nội dung do Sở KH&ĐT đưa ra. Tuy nhiên, để nội dung cụ thể, chặn chẽ hơn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo Dự thảo Nghị quyết tiếp thu ý kiến góp ý để có bộ tiêu chí hoàn chỉnh, bài bản, từ đó làm cơ sở để thực hiện phân bổ vốn đảm bảo hài hoà, hiệu quả, tránh phân tán, lãng phí, thất thoát. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nguyên tắc, tiêu chí được xây dựng là tạo nguồn lực, khuyến khích phát triển các vùng, trong đó có tập trung các vùng kinh tế trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng thời đảm bảo cân đối được nguồn lực cho các vùng, miền một cách hợp lý, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực với nhau. Tinh thần chung là phân bổ vốn đầu tư phát triển phải có trọng tâm, trọng điểm.  Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo hoàn thiện văn bản để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh xem xét thông qua. 

Trong buổi sáng, UBND tỉnh cũng đã thông qua Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025

                                                                             

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm