Thời sự - Chính trị

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn XH

19:33, 25/11/2020
Chiều 25/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến Đề án “Tổ chức lực lượng, xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021 – 2025”. 

Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh được tổ chức chặt chẽ, thường xuyên củng cố, kiện toàn có số lượng hợp lý và chất lượng cao; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm đạt trên 98% quân số, nâng cao trình độ nhận thức và năng lực hoạt động của cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ. Lực lượng dân quân tự vệ đã tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, góp phần cùng địa phương trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết có hiệu quả các sự cố về thiên tai bão lụt, cháy nổ, cháy rừng, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Huấn luyện dân quân tự vệ.

Luật Dân quân tự vệ số 48 ngày 22/11/2019, Nghị định số 72 ngày 30/6/2020 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, nhiều chế độ, chính sách thay đổi, đòi hỏi quá trình thực hiện công tác dân quân tự vệ phải đổi mới, bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Mục tiêu của đề án giai đoạn 2021 - 2025 nhằm nâng cao chất lượng tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và làm nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc bảo vệ địa phương khi có tình huống xảy ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ quan trường trực Bộ CHQS tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tổng hợp ý kiến đóng góp của các Sở, ban ngành, các huyện, thành phố, thị xã. Sở Tài chính nghiên cứu, tính toán trên cơ sở đề án để bố trí dự toán hàng năm, bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện và hoạt động dân quân tự vệ. 

Toàn cảnh cuộc họp.

Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai Luật Dân quân tự vệ và các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác dân quân tự vệ; Tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ, sẵn sàng huy động khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành dự thảo đề án giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh trong thời gian tới./.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện