Thời sự - Chính trị

Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 2

11:51, 26/02/2021
Sáng nay (26/2), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2021 để nghe và cho ý kiến về một số nội dung: xây dựng Nghị quyết; đề án thành lập Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn chủ trì phiên họp. 

Cùng dự có các đ/c: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh; đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh và rà soát của văn phòng HĐND tỉnh, dự kiến trong năm 2021, HĐND tỉnh sẽ xây dựng 25 nội dung Nghị quyết. Trong đó, dự kiến trình kỳ họp giữa năm 11 dự thảo Nghị quyết; trình kỳ họp cuối năm 13 dự thảo Nghị quyết và 1 dự thảo Nghị quyết chưa xác định thời điểm do phải chờ văn bản Trung ương.

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất và phân tích làm rõ sự cần thiết về xây dựng các nghị quyết; Đồng thời đề xuất bổ sung thêm một số Nghị quyết và điều chỉnh thời gian để thông qua.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu kết luận nội dung làm việc.
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu kết luận nội dung làm việc.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh rà soát, đánh giá để thống nhất và chính thức trình các danh mục xây dựng Nghị quyết trong năm 2021 để thường trực HĐND tỉnh thông qua.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu tại cuộc họp.

Tiếp đó, phiên họp đã nghe về đề án thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Theo Nghị quyết 1004/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, muộn nhất vào 30/6/2021, các tỉnh, thành phố phải thành lập văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh. Trên cơ sở căn cứ pháp lý và hiện trạng, bộ máy của văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh Nghệ An gồm Chánh văn phòng và các phó chánh văn phòng; 4 phòng chuyên môn: phòng công tác Quốc hội, phòng công tác HĐND, phòng Dân nguyện - Thông tin, phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn thống nhất với cơ cấu tổ chức, bộ máy đã trình và giữ nguyên biên chế công chức của bộ máy hiện tại là 32 người và 7 hợp đồng; Đề nghị văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và văn phòng HĐND tỉnh thảo luận, nghiên cứu các văn bản quy định của pháp luật để xem xét, thống nhất số lượng biên chế các phòng chuyên môn, xây dựng vị trí việc làm cụ thể để bố trí con người hợp lý. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh đề án để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2021.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Về nhiệm vụ tháng 3, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh khóa XVII và tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Thái Dương - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện